Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 2
další poslední

#

Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510078 celý text

ostatní | 18. 12. 2014 | Autor:
#

ZPRÁVA O REALIZACI PROJETKU „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“ byl zahájen v únoru 2013, termín ukončení projektu je stanoven na 31.1.2015. celý text

ostatní | 23. 7. 2014 | Autor:
#

REKONSTRUKCE KOTELNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘELOUČ NA UČEBNU ZPRACOVÁNÍ A REPRODUKCE ZVUKU

V červnu 2014 byla slavnostně otevřena nová učebna zpracování a reprodukce zvuku v Základní umělecké škole Přelouč. celý text

ostatní | 25. 6. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE, PŘELOUČ

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.17903
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘELOUČ, KLADENSKÁ 1332

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/10.08202
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, K.H.MÁCHY 325

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.17902
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

CHODNÍK PODÉL SILNICE I/2 – v rámci bezbariérových tras

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510067
Řídící orgán: Státní fond dopravní infrastruktury, www.sfdi.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO CHODCE U KŘIŽOVATKY KLADENSKÁ V PŘELOUČI

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510052
Řídící orgán: Státní fond dopravní infrastruktury, www.sfdi.cz celý text

ostatní | 24. 1. 2014 | Autor:
#

REKONSTRUKCE KOTELNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘELOUČ NA UČEBNU ZPRACOVÁNÍ A REPRODUKCE ZVUKU

Město Přelouč v roce 2012 podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“ a se svou žádostí bylo úspěšné. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. celý text

ostatní | 29. 5. 2013 | Autor:
#

Zpráva o zahájení realizace projektu "Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč"

"Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč" celý text

ostatní | 4. 3. 2013 | Autor:
#

Město Přelouč buduje technologické centrum

Město Přelouč získalo finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmetnu v obcích na projekt „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“. Projekt je realizován z důvodu nutnosti modernizace územní veřejné správy. celý text

ostatní | 2. 11. 2011 | Autor:

Anketa k regeneraci panelového sídliště u školy

Ve dnech 9.5. – 20.5.2011 bude mezi obyvateli sídliště probíhat anketa. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad k žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V rámci programu může město získat dotaci, která bude sloužit k financování úprav. celý text

ostatní | 2. 5. 2011 | Autor:
#

Autobusové nádraží v Přelouči OTEVŘENO

spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj celý text

ostatní | 28. 7. 2009 | Autor:
#

Územně analytické podklady obcí – ORP Přelouč

Město Přelouč má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 8. 1. 2009 | Autor:
#

Výstavba autobusového nádraží - Přelouč

spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj celý text

ostatní | 14. 10. 2008 | Autor:
#

Výstavba sportovní haly - Přelouč

spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj celý text

ostatní | 2. 10. 2008 | Autor:
#

Obnova zeleně v městském parku

s finanční podporou Státního fondu životního prostředí celý text

ostatní | 30. 4. 2008 | Autor:
první
ze 2
další poslední