Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
czechpoint
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT

 Kde nás najdete?

Ověřené výstupy z Czech POINT Vám poskytneme na recepci, přízemí Městského úřadu, telefonní kontakt: 466 094 111


Správa základních registrů

Základní registry veřejné správy představují jeden ze základních pilířů moderního eGovernmentu, tj. procesu elektronizace veřejné správy. Orgány veřejné moci (OVM), občané a další subjekty již v současné době berou systém základních registrů České republiky jako součást moderního fungování veřejné správy. Cílem fungování základních registrů je zefektivnění a využití možností současných technologií pro online přístupy téměř kdykoli a odkudkoli. Současně však základní registry musí splňovat a zajistit efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu přesných a aktuálních tzv. referenčních údajů. Realizace projektů základních registrů je financována ze strukturálních fondů Evropské unie.

Správa základních registrůKromě zvýšení efektivity státní správy, kdy úředník nemusí zjišťovat, která data jsou aktuální a správná, dochází také ke zrychlení procesu vyřízení žádostí, tedy ke snížení byrokratické zátěže. Daleko méně času strávíte za přepážkou úřadu. Stát pracuje čím dál tím efektivněji, vy šetříte čas i peníze.

Systém základních registrů obsahuje tyto registry

 • Registr osob (správcem je Český statistický úřad)
  Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci.
 • Registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra)
  Obsahuje aktuální referenční údaje o všech občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana a jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v registru obyvatel.
 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Obsahuje údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic.
 • Registr práv a povinností (správcem je Ministerstvo vnitra)
  Obsahuje údaje o působnosti orgánů veřejné moci, právech a povinnostech osob.
 • Informační systém základních registrů (správcem je Ministerstvo vnitra)
  V jeho rámci čtyři základní registry fungují. Provozuje jej Správa základních registrů.
 • ORG - převodník (správcem je Úřad pro ochranu osobních údajů)
  Klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech; díky převodníku identifikátorů už není možné získat o obyvatelích informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí jednoho identifikátoru.

 


Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) je zájmové sdružení právnických osob, které nyní již 14 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou. Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.

Více informací zde: RRA PK (samostatný web v novém okně)
 


Regionální informační server - Pardubický kraj

regionalni_informacni_servisWeb pro pro Regionální informační servis Pardubického kraje (RIS), je zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti i specifických uživatelů. RIS provozuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky (samostatný web v novém okně). RIS je zaměřen zejména na:

 • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
 • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
 • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
 • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
 • využití dynamických výstupů z mapového serveru mapovy_server(samostatný web v novém okně)

RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která uživateli poskytuje snadný přístup ke specifickým informacím pro kterékoliv území v ČR.
Nedílnou součástí RIS jsou i texty rozvojových dokumentů souvisejících s příslušným územím jak na úrovni ČR (včetně krajů i regionů), tak i na úrovni požadované EU.
Mimořádným informačním prvkem je mapový server, který integruje tématické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE).
 


Ekovýchova

Server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

ekovýchovaWebové stránky jsou věnovány ekologické/environmentální výchově a to zejména v Pardubickém kraji. K dispozici jsou grantové příležitosti i jejich vyhodnocení, servis pro školy, zajímavé odkazy, ekohry i pomůcky. Celostátně uveřejňujeme informace o legislativních změnách týkajících se ekovýchovy, volná místa ve střediscích ekologické výchovy a různé zajímavosti z této oblasti.

Více informací zde: Informační server ekologické výchovy (samostatný web v novém okně)