Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou

Úředník/úřednice
vedoucí odboru dopravy - projednávání přestupků v dopravě
Výběrové řízení č. 8/2022

DOC20220525_01.pdf (425.74 kB)

 

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Explorer Edge nebo Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.


 

Město Přelouč

Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč vyhlašuje výběrové řízení č. 8/2022 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

 

 

Úředník/úřednice

 vedoucí odboru dopravy – projednávání přestupků v dopravě

 

Místo výkonu práce: Město Přelouč

Platové zařazení:        11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Pracovní poměr:             na dobu určitou

Charakteristika činnosti:  

vedení odboru dopravy (přestupky v dopravě, registr řidičů, technik, registr silničních vozidel, zkušební komisaři) a projednávání přestupků a vedení správních řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru právo,
 • nebo vysokoškolské vzdělání v studijním programu v jiné oblasti
 • nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou při splnění ustanovení § 112 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dobré komunikační schopnosti, odolnost proti stresu, samostatnost, zodpovědnost
 • praxe vedení kolektivu zaměstnanců
 • uživatelská znalost práce s počítačem
 • znalost platných legislativních předpisů, zejména – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, aj.
 • řidičské oprávnění

 

Výhodou:

 • zkušenosti ve veřejné správě, znalost procesů správního řízení,
 • praxe z oboru řešení přestupků v dopravě a dopravních nehod

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt a e-mail
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech a požadované praxi
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (možno doložit až v den příp. pohovorů)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu obce s rozšířenou působností
 • pružnou pracovní dobu
 • odborné vzdělávání u akreditovaných společností
 • motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní ohodnocení a mimořádné odměny)
 • 5 týdnů dovolené
 • služební mobil, výhodné telefonní tarify
 • příspěvek na stravování formou stravenek

 

Předpokládaný termín nástupu:    dohodou

Lhůta pro podání přihlášky:            do 24. 6. 2022

Způsob podání přihlášky:  buď osobně na podatelnu městského úřadu nebo písemně v označené obálce „VŘ – vedoucí OD“ na adresu

Město Přelouč

Československé armády 1665

53533 Přelouč

 

Kontakt a další informace: Helena Vítková, vedoucí personálního oddělení,

tel. 466 094 105, e-mail: helena.vitkova@mestoprelouc.cz

 

 

Ing. Ivana Lejhancová

tajemnice MěÚ

 

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou použity a zpracovávány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy u personalistky úřadu a předloženy k přečtení pouze členům výběrové komise. Zasláním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

 

Vyvěšeno: 25. 5. 2022

Datum sejmutí: 25. 6. 2022

Zodpovídá: Pavla Hlaváčková

Zpět