Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor finanční

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti


Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

Rozpočet a financování
 • sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání
 • realizuje schválená rozpočtová opatření
 • průběžně sleduje finanční situaci a zpracovává finanční analýzy
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a rušení účtů
 • řídí peněžní toky, vede evidenci o stavu, zdrojích a použití finančních prostředků na účtech města
 • provádí finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet
 • navrhuje finanční vztahy rozpočtu města ke zřízeným organizacím a založeným právnickým osobám
 • podílí se na finanční kontrole hospodaření města a městem zřizovaných příspěvkových organizací, zabezpečuje další úkoly na úseku řídící kontroly v souladu s vnitřními směrnicemi městského úřadu
 • sleduje hospodaření příspěvkových organizací města
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky
 • zabezpečuje činnost správce příjmů s výjimkou vymáhání finančních pohledávek
 • eviduje, vydává a vyúčtovává pokutové bloky

Účetnictví
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření
 • zpracovává stanovené účetní výkazy
 • vede centrální evidenci účetních a daňových dokladů
 • metodicky řídí příspěvkové organizace města v oblasti financování a účetnictví, spolupracuje s nimi při řešení daňových problémů

Inventarizace majetku
 • řídí průběh inventarizačních prací
 • vede evidenci majetku města s výjimkou staveb, budov, pozemků a rozpracovaných investic

Kontaktní spojení

Fax: 466094104

Osoby

JménoFunkceTelefon
Volfová Zdeňka, Ing.vedoucí odboru466094131
Pecková Libušehlavní účetní466094132
Nováková Hanareferentka fakturace466094133
Štefaníková Lenkareferent466094134

Podřízené organizační složky