Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor sociální

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti


Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména: 

Samostatná působnost: 
 • připravuje podklady pro radu města k poskytování půjček ze sociálního fondu 
 • připravuje podklady pro radu města k obsazení bytů v domech s pečovatelskou službou 
 • rozhoduje o přidělení nouzového signalizačního zařízení 
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci 
 • zajišťuje sociální pohřby 

Přenesená působnost: 
 • vydává žádanky a recepty s modrým pruhem určených pro výdej omamných a psychotropních látek 
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé 
 • vykonává funkci koordinátora prevence kriminality 
 • zajišťuje sociální poradenství pro všechny cílové skupiny 
 • posuzuje zajištění potřeb osob v terénu depistáž 
 • koordinuje sociální zabezpečení pro osoby migrující v rámci EÚ 
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi 
 • vypracovává posudky a zprávy o občanech města Přelouče pro potřeby státních orgánů (Policie ČR, soudy,..) 
 • je oprávněn vstupovat do informačního systému ÚP 
 • plní funkci opatrovníka osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • rozhoduje o úhradě pobytu a stravy u dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
 • zabezpečuje prostřednictvím romského poradce odbornou pomoc romské komunitě 

Oddělení pečovatelské služby 
 • uzavírá smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a zabezpečuje její výkon dle platných právních předpisů 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Přenesená působnost: 

 • poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení osobních, rodinných a sociálních problémů 
 • zabezpečuje zprostředkování náhradní rodinné péče
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče 
 • zaměřuje se na děti mladistvé s opakovanými poruchami chování a jednání, experimentátory s drogami a drogově závislé 
 • zvláštní pozornost věnuje pachatelům trestné činnosti 
 • vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí a v jejich zájmu činí neodkladné úkony 
 • rozhoduje o zamítnutí žádosti rodičů nahlédnout do spisové dokumentace dítěte 
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského zařízení 
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů nebo budoucích osvojitelů 
 • administrativně zabezpečuje a podílí se na rozhodování Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která zejména rozhoduje o vydání pověření ke zřízení a provozu výchovně rekreačních táborů pro děti 
 • poskytuje mediaci 
 • podílí se na případových konferencích 
Užitečné informace

 

Náležitosti potřebné ke doložení žadatelem o pronájem chráněného bytu (DPS)

 

Informace k DPS (Pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (PDF)

Kontaktní spojení

Fax: 466094174
Fax: 466094104

Osoby

JménoFunkceTelefon
Konvalinová Blanka, DiS.vedoucí odboru466094167
Kutílková Hana, DiS.466094162
Kvochová Hana, DiSreferentka466 094 163

Formuláře

Podklady k vydání speciálního označení O7 (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou) Staženo: 468x | Datum vložení: 04.01.2016

Žádost o pronájem bytu (v domě) zvláštního určení Staženo: 1448x | Datum vložení: 30.07.2018

Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení Staženo: 904x | Datum vložení: 30.10.2018

Žádost o přidělení bezbariérového bytu Staženo: 467x | Datum vložení: 04.01.2016

Pečovatelská služba - žádost Staženo: 1045x | Datum vložení: 04.01.2016

Dotazník pro mimopřeloučské žadatele o pronájem chráněného bytu Staženo: 1107x | Datum vložení: 11.01.2014