Obsah

Sekretariát

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti

  • připravuje podklady pro výkon funkce starosty a místostarosty
  • zajišťuje zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města
  • eviduje vyhlášky města
  • účastní se jednání volených orgánů města a pořizuje z nich tiskové zprávy pro regionální sdělovací prostředky
  • organizuje styk volených orgánů s veřejnými sdělovacími prostředky
  • odpovídá za prezentaci města ve veřejných seznamech a tuto prezentaci koordinuje
  • odpovídá za pravidelný monitoring z vybraného tisku včetně evidence a uložení
  • tvoří a zajišťuje vydávání publikačních materiálů
  • řídí a koncepčně usměrňuje přípravu a vydávání Přeloučského roštu, včetně přepisování textů, distribuci a vyúčtování

Kontaktní spojení

Fax: 466094104

Osoby

JménoFunkceTelefon
Borská Radkaasistentka, ztráty a nálezy466094102
Gryčová Marcelapracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka Roštu466 094 103