Obsah

Odbor živnostenský

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění v roce 2019:

https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/osvc/osvc-minimalni-vyse-zaloh

Minimální výše záloh OSVČ na důchodové pojištění v roce 2019:

https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2019.htm

Změny v placení záloh OSVČ na důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019:

https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmeny-v-pojisteni-osvc-od-1-1-2019.htm

Zprávy

Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1

Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákonem č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění byl s účinností od 01.12.2018 novelizován živnostenský zákon, a to v ustanovení § 3 písm. a), kde se uvádí činnosti, které nejsou živnostmi, a dále v příloze č. 2, která obsahuje seznam vázaných živností včetně požadované odborné způsobilosti. celý text

Informace pro podnikatele | 6. 12. 2018 | Autor: Miroslav Tkáč