Obsah

Bc. Dana Bystrianská


Role v org. struktuře

Pokladna - pokladna
Československé armády 1665, Přelouč, Patro 0. přízemí, dveře č. 0.01

Komise SPOZ - předsedkyně