Obsah

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad), místní poplatek ze psů

Typ: Nezařazené - ostatní
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad), místní poplatek ze psů 1Od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 se hradí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 a místní poplatek ze psů na rok 2023!
Na povinnost úhrady poplatku NEUPOZORŇUJEME!

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

a)  fyzická osoba přihlášená v obci                                           -     660,-Kč

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce            -     660,- Kč

        - u odst. b) nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč (§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna),  číslo účtu: 19-1425561/0100 KB, a.s. (pozor na předčíslí)

Místní poplatek ze psů na rok 2023

  • doba splatnosti od 1. ledna 2023 do 30. června 2023
  • u nově přihlášených psů v roce 2022- doba splatnosti do 30 dnů od data poplatkové povinnosti
  • povinnost přihlásit a platit za psa starších 3 měsíců
  • sazba poplatku:

 

a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci

- v rodinném domě v části města Přelouč                              360,- Kč             

- v ostatních případech v části města Přelouč                         1 200,- Kč

- v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly                                                                           120,- Kč

                       

b) za druhého a dalšího psa držitele přihlášeného v obci

- v rodinném domě v části města Přelouč                          540,- Kč

- v ostatních případech v části města Přelouč                     1 500,- Kč     

- v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly 360,- Kč

 c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

- za prvního psa                                                                    120,- Kč

-  za druhého a každého dalšího psa                                       300,- Kč

 

POZOR:  Od 1.1.2020 jsou nadále, mimo stávajícího osvobození, osvobozeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby s průkazem ZTP. U poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu platí úleva - sazba za prvního psa 120,- Kč, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.

 

Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1.1.2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním.

 

Další informace:  Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 2/2022 a č. 7/2019


Vytvořeno: 22. 12. 2021
Poslední aktualizace: 20. 12. 2022 10:17
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM