Obsah

Informace o hrazení místního poplatku za odpad na rok 2021 a místního poplatku za psa na rok 2021!

Typ: Zprávy a aktuality
Informace o hrazení místního poplatku za odpad na rok 2021 a místního poplatku za psa na rok 2021!

UPOZORNĚNÍ

Od 1.ledna 2021 do 30.června 2021 se hradí místní poplatek za odpad na rok 2021 a místní poplatek za psa na rok 2021! Na povinnost úhrady poplatku NEUPOZORŇUJEME!

- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech       600,-Kč

- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba                                                                                       600,- Kč

  • nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč (§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna),  

číslo účtu: 19-1425561/0100 KB, a.s.

V LETOŠNÍM ROCE SE ZNÁMKY NA POPELNICE NEVYDÁVAJÍ.

 

Místní poplatek za psa na rok 2021

  • doba splatnosti od 1.ledna 2021 do 30.června 2021
  • u nově přihlášených psů v roce 2021  - doba splatnosti do 30 dnů od data poplatkové povinnosti
  • povinnost přihlásit a platit za psa starších 3 měsíců
  • sazba poplatku:

a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci

                              - v rodinném domě v části města Přelouč                                    360,- Kč             

                              - v ostatních případech v části města Přelouč                            1 200,- Kč

                              - v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy,

                                Lhota a Škudly                                                                           120,- Kč

                        b) za druhého a dalšího psa držitele přihlášeného v obci

                                       - v rodinném domě v části města Přelouč                             540,- Kč

                                       - v ostatních případech v části města Přelouč                     1 500,- Kč                                                  

                                       - v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy,

                                Lhota a Škudly                                                                             360,- Kč

                         c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

                                       - za prvního psa                                                                    120,- Kč                  

                                      -  za druhého a každého dalšího psa                                       300,- Kč

POZOR:  Od 1.1.2020 jsou nadále, mimo stávajícího osvobození, osvobozeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby s průkazem ZTP.

U poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu platí úleva - sazba za prvního psa 120,- Kč, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.

Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1.1.2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním.

Další informace:  Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 8/2019

                            Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 7/2019


Vytvořeno: 29. 12. 2020
Poslední aktualizace: 18. 3. 2021 13:53