Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Katastrální mapy (stav DKM k 1.1.2016), ulice a čísla popisná

Mapy používají zaměstnanci úřadů v každodenní praxi. Jedná se o plně internetový geoinformační systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě, jednotlivé pasporty či body zájmu.

Pro práci s mapami je nutné mít nainstalovanou podporu Javy ve Vašem prohlížeči.

Tipy pro práci s mapovým serverem:
  1. Projekt je přednastaven tak, aby se různé vrstvy zobrazovaly pouze v určitých "vhodných" měřítcích. Pomocí pravého tlačítka myši stisknutého nad vrstvou v legendě může uživatel pomocí volby "Vždy zobrazit" sám navolit zobrazení mapového tématu v jiném měřítku. V tomto případě se však ignoruje nastavení z projektu a může dojít např. k překrývání popisů.
  2. U zobrazené mapy je možno přesně zadat měřítko zobrazení jeho uvedením do kolonky "Měřítko".
  3. U rastrových map lze klepnutím na procentní posuvník nastavit jejich průhlednost.
  4. Téma se označí jako aktivní pro databázové dotazy ( "i" , "dalekohled") kliknutím levého tlačítka myši na mapové téma v legendě. Poté po vybrání určitého objektu myší v mapě (kliknutím na objekt nebo obdélníkem či mnohoúhelníkem kolem zájmového území) se zobrazí popisné údaje k vybranému objektu nebo skupině objektů. Výběr může probíhat v několika vrstvách současně.
  5. Pomocí pravého tlačítka myši stisknutého nad legendou lze do mapy přidávat další mapová témata připravená správcem GIS - volby "Vložit nad", "Vložit pod". Vloženou vrstvu můžeme odstranit pomocí volby "Odstranit"
  6. Rychlost odezvy serveru závisí na podrobnosti zobrazovaných informací (pomalé zobrazování může být způsobeno nevhodným zapnutím vrstev, např. ortofoto je vhodné zapínat pouze ve větším měřítku).

Mapový portál na stránkách Pardubického kraje využívají i občané za účelem získávání informací (v souladu se Zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu k informacím).

Kliknutím na obrázek se dostanete na GIS mapu. (samostatný web v novém okně)

GIS - Přelouč