Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 523x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 525x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 501x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 542x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 530x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko Staženo: 986x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 507x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 443x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 448x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 428x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 487x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 454x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 442x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 434x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 437x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 477x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 502x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 467x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 492x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 872x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 475x

4.01 - Žádost o upuštění od třídění odpadů Staženo: 468x

4.02 - Žádost o závazné stanovisko odpady Staženo: 170x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 503x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 432x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 618x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 543x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 680x

5.06. žádost o kácení Přelouč pro účely stavebního záměru Staženo: 142x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 1153x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 812x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 460x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 456x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 479x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 1010x