Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 621x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 622x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 597x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 638x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 627x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko Staženo: 1119x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 616x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 551x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 564x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 538x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 575x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 549x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 529x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 521x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 522x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 567x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 589x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 550x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 571x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 975x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 565x

4.01 - Žádost o upuštění od třídění odpadů Staženo: 561x

4.02 - Žádost o závazné stanovisko odpady Staženo: 287x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 598x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 526x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 702x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 625x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 771x

5.06. žádost o kácení Přelouč pro účely stavebního záměru Staženo: 224x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 1263x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 906x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 544x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 540x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 562x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 1108x