Obsah

Lesy

Metodická informace MZe k problematice přípravků na ochranu rostlin používaných v ochraně lesa ze dne 24.08.2018:

Metodická informace MZe k problematice přípravků na ochranu rostlin používaných v ochraně lesa ze dne 21.09.2018:

Myslivost

Informace Krajské veterinární správy SVS pro Pardubický kraj uživatelům honiteb pro rok 2018:

Informace k africkému moru prasat (dále jen AMP):

Nařízení SVS k AMP:

Vyjádření MZe k právní platnosti mimořádných veterinárních opatření - nařízení SVS:

Vyjádření MZe zaslané orgánům státní správy myslivosti a uživatelům honiteb:

Tiskopis čtvrtletního hlášení o plnění plánu lovu pro rok 2019:

Metodický návod k podání žádosti o finanční příspěvěk na snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého (vyřizuje příslušný krajský úřad):