Obsah

Památková péče

Město Přelouč uzavřelo veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Pardubice  v souladu s § 66a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o převzetí výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče, svěřenou zvláštními zákony obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve správním obvodu města Přelouč.

Přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů tedy v plném rozsahu vykonává ve správním obvodu města Přelouče Magistrát města Pardubic.

Magistrát města Pardubic

odbor správních agend - úsek památkové péče

Pernštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

Kontakt - p. Jaroslav Trojan, tel.  466 859 724, e-mail jaroslav.trojan@mmp.cz

 

Památková zóna Kladrubské Polabí

Národní kulturní památka Hřebčín Kladruby nad Labem