Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

Zajištění pravidelného přebírání a nakládání s dávkou důchodového pojištění za oprávněné osoby, které již nejsou z  vážných zdravotních důvodů dávku schopny přebírat osobně nebo se získanými penězi nakládat.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu je činnost, kterou provádí kterýkoliv obecní úřad v rámci správního řízení. Je zahájena z moci úřední. Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou.

Pokud osoba oznamující skutečnosti, které jsou podnětem pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, přijde osobně na obecní úřad, lze podnět sepsat formou podání.

MěÚ Přelouč, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.13.