Obsah

NOUZOVÉ    SIGNALIZAČNÍ    ZAŘÍZENÍ

Jedná se o rychlou pomoc osobám v situacích, které nezvládnou sami vyřešit (nejčastěji např. při pádu osoby). K pevné telefonní lince  je nainstalován tzv. „paeger“, který má osoba u sebe a kterým se v případě nouze aktivuje nouzové signalizační zařízení. To je napojené na telefonní číslo Městské policie Přelouč a tato  se na dané místo v několika minutách dostaví. Dosah zařízení je cca 10-30 metrů od telefonního přístroje.

Žadatelé o nouzové signalizační zařízení, kteří nemají žádný telefon (ať pevnou linku či mobilní) mohou být rovněž do systému napojeni.  Obdrží „paeger“, který je napojen na telefonní číslo Městské policie Přelouč a zásah je stejný jako v případě napojení na pevnou linku (v bytě je nainstalováno zařízení se stejným dosahem jako u pevné linky).

 

Jak žádat?

Žádosti se podávají na MěÚ, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.11. Pokud je v dané chvíli volné zařízení, je  přiděleno bezodkladně, v případě většího zájmu rozhoduje o přidělení komise sociálně zdravotní.

Připojení je možné v teritoriu:  Přelouč, místních částech: Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice,Štěpánov, Tupesy, Klenovka a v obci Břehy.

 

Žádosti na MěÚ, odbor sociální, 2. patro, kancelář č. 2.11, též ke stažení v následujícím odkazu Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení