Obsah

Městská knihovna Přelouč

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO VÍCELETÉ GYMNÁZIUM A ODBORNÉ UČILIŠTĚ
školní rok 2019/2020

 

Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek
v prostoru knihovny,

v pondělí a ve středu v učebně /2. patro Záložny/ od 8.00 do 12.00 hod.,

v mimořádných případech i v odpoledních hodinách, vždy po telefonické nebo osobní domluvě vyučujícího a knihovny.

Tel. č.: 466 959 715

 

Pro primu až kvartu platí nabídka lekcí pro druhý stupeň ZŠ.

Pro kvintu až oktávu a studenty odborného učiliště:

Základní seznámení s knihovnou – zejména pro nově dojíždějící studenty, orientace v informačních pramenech a v knihovně

Regionální literatura – osobnosti regionu, knihy o historii regionu a další prameny

Moderní česká literatura – základní orientace v současné české literatuře, ukázky z knih, profily autorů.

Knihovny v ČR a ve světě – pomoc při orientaci ve výpůjčních systémech a službách větších knihoven. Meziknihovní výpůjční systém – využití během studia VŠ.

Pro všechny ročníky mimořádně : Historie Městské knihovny v Přelouči od roku 1889 do roku 2019 – 130. výročí založení knihovny

 

Po dohodě s vyučujícím jsme schopni zpracovat a nabídnout i řadu dalších literárních a jiných témat.
Je možné zorganizovat setkání studentů se současnými českými literárními autory.