Obsah

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ


NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
školní rok 2018/2019

 

Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, v pondělí a ve středu v učebně / 2. patro Záložny/ vždy od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě.

 

Tel. č.: 466 959 715

*čtenářské kompetence, čtenářská a informační gramotnost*


6. ročník :

1/ Základní orientace v knihovně – zejména pro děti, které jsou v knihovně poprvé, ostatní žáci si připomenou, jak knihovna funguje, jaké jsou možnosti čtenáře a další znalosti, získané na 1. stupni.

2/ Jak se vaří kniha – povídání o cestě knihy od autora ke čtenáři. Názorné ukázky z tiskárny, doplněno informacemi o historii psaného slova.

3/ Pohádky jsou když… - povídání o dějinách pohádek, čtení ukázek.
Spojeno s literární dílnou. Pohádky pro starší a pokročilé.
Procvičování vypravěčských dovedností a práce s textem.

4/ Horor je když…- povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Zaměřeno na orientaci v textu + literárně dramatická dílna.
Lekce určená k probuzení zájmu dětí o čtení.
Procvičování orientace v textu a práce s textem.

7. ročník :

1/ Detektivní tvůrčí dílna – pracovní dílna, děti skupinovou prací vytvoří několik originálních detektivek. Je možné zaměření i na jiný žánr. Čtenářské dovednosti, orientace v textu.

2/ Bludiště informací – práce s informacemi a informačními prameny. Děti pracují ve skupinách, vhodnější jsou dvě vyučovací hodiny. Práce s naučnou literaturou, dovednost vyhledávat informací a jejich zpracování.
Informační gramotnost, pracovní listy.

3/ Pojďte a poslyšte…- pověsti vůbec a z našeho kraje zejména.
Spojeno s literárně dramatickou dílnou a rozvojem čtenářské gramotnosti.

4/ Přísloví, rčení, pověry a my – lekce zaměřená na lidovou slovesnost, zvykoslovnou tématiku a schopnost rozlišit např. přísloví od pranostiky.


8. ročník :

1/ Regionální literatura – regionální autoři a texty, pověsti našeho kraje, historické informační prameny. Spojeno s literární dílnou.
Zaměření především na naučnou literaturu o dějinách Přelouče.

2/Fantasy literatura – historie dobrodružné četby a fantasy zejména, současní autoři, cílem je oživení zájmu o četbu.
Spojeno s literárně dramatickou dílnou- fantasy příběh.

3/ Poezie nikoho nezabije – pracovní dílna i pro skalní odpůrce poezie, plná veršů a překvapení. Všichni odejdou jako básníci.

4/ Naši klasici a ilustrace v jejich knihách – zajímavý pohled do historie a současnosti vydávání klasické školní četby. K tomu pár zajímavostí že života autorů. /K.H.Mácha, K.J.Erben, B.Němcová/


9. ročník :

 1/ 130 let Městské knihovny v Přelouči - dějiny knihovny v Přelouči s řadou ukázek a fotografií – zařazeno mimořádně k výročí knihovny v roce 2019.

2/ A co dál? – základní přehled o literatuře pro dospívající a dospělé, cílem je přeorientování na literaturu pro starší čtenáře.
Informace o školní četbě během dalšího studia a možnosti využití jiných knihoven.

3/ Informační gramotnost není samozřejmost – celostátní projekt O PRAVDU?
internet, tištěný text, základní pojmy, orientace v informačním bludišti – pracovní listy, o trollech, o moci titulků, o reklamě atd.

4/ Slušné chování – pracovní dílna, práce s odbornou literaturou, dramatické scénky a řešení složitých společenských situací, práce ve skupinách, dojde i na převleky. Hodně se dozvíme a možná nás to bude i bavit.

- je možné zorganizovat setkání žáků s některým ze současných českých spisovatelů
- rádi se zapojíme do školních projektů a podpoříme je
- v případě významných výročí nabízíme literární lekce /dramatické dílny/ zaměřené na život a dílo významných /nejen lit./ osobností

Od ledna 2019 pro všechny ročníky lekce na téma 130. výročí založení Městské knihovny v Přelouči v roce 1889.

 


Podle potřeby vyučujícího je možné vybrat řadu dalších témat
/např. šikana, drogy atd/. Protože u nás najdeme knihy na každé téma😊