Obsah

Městská knihovna Přelouč

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – PODZIM 2018

 

* LITERÁRNÍ DÍLNA NA TÉMA VZNIKU ČR 2018

PRO ŽÁKY 1., 2. a 3. TŘÍD ZŠ

 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI 28. ŘÍJEN

*

NA MOTIVY KNIHY JOSEFA ĆAPKA

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

 

*1 VYUČOVACÍ HODINA

* PROSÍME O VČASNÉ TELEFONICKÉ NEBO OSOBNÍ ZAMLUVENÍ TERMÍNU (tel.č. 466 959 715)

* MŮŽETE SI VYBRAT KTERÝKOLIV DEN V TÝDNU OD 8.00 DO 11.30 HOD.

/MÁME NOVOU UČEBNU, I KDYŽ DO NÍ VEDE DOST SCHODŮ😊/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA - PODZIM 2018

 

* LITERÁRNÍ DÍLNA NA TÉMA VZNIKU ČR 1918

PRO ŽÁKY 4., 5. A 6. TŘÍDY ZŠ

 

NA MOTIVY DOBRODRUŽNÉ KNIHY PRO DĚTI

*

VERONIKA VÁLKOVÁ

VZNIK ČSR 2018

VELEZRADA SE TRESTÁ

 

* 2 VYUČOVACÍ HODINY

* PROSÍME O VČASNÉ TELEFONICKÉ NEBO OSOBNÍ ZAMLUVENÍ TERMÍNU (tel.č. 466 959 715)

* MŮŽETE SI VYBRAT KTERÝKOLIV DEN V TÝDNU OD 8.00 DO 11.30 HOD.

/MÁME NOVOU UČEBNU, I KDYŽ DO NÍ VEDE DOST SCHODŮ😊/

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 


NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
školní rok 2018/2019

 

Návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek v prostoru knihovny, v pondělí a ve středu v učebně / 2. patro Záložny/ od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě.


Tel. č.: 466 959 715


LITERÁRNÍ LEKCE

1. ročník :

1/ Pohádkové povídání / čtení se nebojíme, na čtení se těšíme – seznámení s knihovnou a především motivace pro děti, aby lépe chápaly smysluplnost čtení a získaly vztah ke knihám. Krátké pohádky a povídání o pohádkových hrdinech.

2/ Václav Čtvrtek a jiní kamarádi – inspirace pro začínající čtenáře a základní orientace při výběru vhodných knih. Setkání s oblíbenými hrdiny, čtenářská dílna.

3/ Pasování na čtenáře – vhodné na konec školního roku, po složení lehké čtenářské zkoušky jsou děti pasovány mečem na rytíře paní Knihy a stávají se čtenáři. V případě zájmu o Knížku pro prvňáčka od března 3x úkol pro celou třídu od Rytíře všech písmenek.

4/ Projekt Knížka pro prvňáčka -  podrobné informace budou během února zaslány všem vyučujícím z prvních tříd – možnost získat za splnění tří úkolů krásné knihy pro děti na konec školního roku. Knihy vydává Národní knihovna. Předání knih bývá spojeno s pasováním na čtenáře.
Vždy spojeno se setkáním dětí s regionálním literárním autorem.

5/ Trnkova kouzelná zahrada – dramatická dílna na téma knihy Zahrada Jiřího Trnky

 

2. ročník :

1/ Čtenář a kniha – povídání o knihách a o tom, co a jak a proč čteme, zacházení s knihou. Je možné uskutečnit i ve třídě, kam za dětmi přijdeme, ale prostředí knihovny je vhodnější.

2/Josef Lada a další pohádkáři – inspirace pro pokročilejší čtenáře a nápověda při výběru vhodných knih. Spojeno s pracovní dílnou.

3/Jak se chodí za básničkou  - Poezie pro děti –hrátky s poezií starších i současných autorů. Spojeno s literární poetickou dílnou.

4/ Klíčování – vhodné na konec školního roku, děti projdou veselým   programem, zaměřeným hlavně na práci s abecedou a obdrží symbolický klíč od knih.

 

3. ročník :

1/ V knihovně se vyznám jako doma – podrobná orientace v knihovně, práce knihovníka, možnosti čtenáře, jak knihovna funguje. Velká soutěž družstev ve vyhledávání knih.

2/ Naučná a dobrodružná literatura – rozšíření čtenářských možností, krátké ukázky z textů a povídání s dětmi, je možné doplnit hravou soutěží. Zaměřeno na práci s textem.

3/ Astrid Lindgrenová a slečna Pipi – vyprávění o známé autorce a čtení ukázek z jejích knih, doplněno literárně – dramatickou dílnou Ronja – dcera loupežníka

4/ Pirát Kolísko – předprázdninová hravá pirátská dílna o knize Václava Čtvrtka a pirátském životě vůbec. Přijde třída dětí a odejde banda pirátů.

 

4. ročník :

1/ Pohádková dílna – děti vzájemnou spoluprací a za pomoci vlastní fantazie vytvoří několik autorských pohádek – literární dílna. Rozvoj čtenářských dovedností.

2/Pojďte a poslyšte…- povídání a čtení o pověstech našeho kraje a pověstech vůbec, toulky mapou našeho okolí a pamětí našich vesnic + Horymír a my – literární dílna

3/ Záhada je můj živel – zaměření na dětskou  detektivní literaturu a dobrodružnou četbu. Cílem je oživení zájmu o četbu. Spojeno s dílnou, procvičování schopnosti dětí vyprávět přečtený text.

4/ Poetický slovník – veselé hrátky se způsoby, jak poezie psát, číst a vnímat. Čtenářská dílna, ve které dokáže psát poezii každý.


5. ročník :

1/ Vyhledávání  informací a práce s nimi – pracovní dvouhodina zaměřená na procvičení dovednosti dětí při práci s informačními prameny. Je výhodné využít větší časový prostor, aby zpracované ukázky mohly být zároveň prakticky použity.

2/ Horor je horor - vhodné na konec školního roku, veselé povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Je možné doplnit literární dílnou s hororovou tématikou.

3/ Fantasy literatura ve spojení se zážitkovým čtením - zaměřeno na žánr, který by v tomto věku mohl zvýšit zájem dětí o čtení.

4/ Bludiště informací – základní orientace na téma kompetencí pro život, pracovní listy, práce s informacemi a hrátky s nimi.  Informační gramotnost v praxi.

 

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ A ČTENÁŘSKÉ KOMPETENCE


I v tomto školním roce nabízíme mimo literárních lekcí možnost pravidelných setkání v knihovně nebo ve třídě.
 Každé setkání je na jednu nebo dvě vyučovací hodiny / podle dohody/ a je zaměřeno na jednu vybranou knihu, lekce jsou vedeny odborně vyškolenými lektorkami.
Vždy se jedná o knihy současných autorů naší i světové literatury pro děti. S dětmi projdeme dějem knihy za pomoci řady aktivit, zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti.

- máme připravené pracovní dílny, zaměřené na různé literární osobnosti.
- rádi podpoříme i různé školní projekty a zapojíme se do nich.


VÝSTAVNÍ PLOCHA - jako v předcházejících letech, i letos jsou školám k dispozici nástěnky pro výstavy dětských prací a prezentaci činnosti škol.
Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářských dovedností a čtenářské i informační gramotnosti.