Obsah

Noc s Andersenem 2012

Každý rok se čtenáři v dětském oddělení těší na jaro a na Noc s Andersenem. Akce, která vznikla v Čechách, je už tak slavná a známá, že letos přespávaly v knihovnách děti nejen po celé Evropě, ale i na Novém Zélandu. Jak by Přelouč mohla chybět.
Pro nás to byl v pořadí již 11. ročník a jako vždy byli vybráni jen opravdu aktivní čtenáři, kteří nechodí do knihovny jen když musí, ale stavují se málem každý výpůjční den.
Připravili jsme pro ně s našimi pomocníky soutěže, výtvarné dílny, divadelní představení a nechyběl ani H.Ch. Andersen. Pochopitelně přišlo i pár strašidel. Večer i noc utekly jako voda a ráno se nikomu domů moc nechtělo. Dokonce ani nám knhovnicím.Tak zase za rok, pane Andersene!
L.H.