Obsah

INFO DO SOUTĚŽĚ MY VŠICHNI JSME VÝCHODOČEŠI 2010/2011


HISTORIE

Město Přelouč, kterým protéká řeka Labe, se nachází blízko Pardubic.Ve středověku bývalo majetkem jednoho z velkých klášterů, který se jmenoval Opatovický. Patronem kláštera byl svatý Vavřinec.Tento světec byl (za svou nechuť vydat zlatý poklad svého chrámu hamižnému římskému císaři) zaživa roštován na ohni. Místo, kam ukryl poklad, při tomto mučení neprozradil a raději zemřel, takže na obrazech je vždy namalován s roštem v ruce. Opatovický klášter byl už dávno zbořen, Přelouč se osamostatnila, ale ve znaku města stále zůstává ROŠT, jako památka na svatého patrona Přelouče i kláštera.
První písemné zmínky o Přelouči jsou už ze 13. století, právě v souvislosti s mocným a bohatým Opatovickým klášterem. Později byli majiteli města třeba Hroch z Přelouče, Andělé z Ronovce nebo Pernštejni.
V 15. století, přesněji v roce 1417, dokončil během svého působení ve městě kněz Antoch z Přelouče překrásný a rozsáhlý latinský rukopis, jehož součástí je i kalendář a modlitební kniha s notovými záznamy. Tento rukopis je uložen v Národní knihovně v Praze. Nazývá se Breviář kněze Antocha.

znak Města Přelouče

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

V Přelouči i okolních vesnicích mohou turisté obdivovat řadu historických památek i přírodních zajímavostí. Například v obci Semín, která je od Přelouče vzdálena jen pár kilometrů, je k vidění něco opravdu zvláštního. Přímo uprostřed obce se nachází Semínský přesyp, fascinující písečná duna, vyhlášená v roce 1980 národní přírodní památkou. Roste zde celá řada přísně chráněných rostlin a stejné je to se vzácnými živočichy. Jen motýlů tu bylo pozorováno víc jak 60 druhů. Tato duna láká do Semína odborníky i zvědavce z celé Evropy.
Jinou zajímavostí je přírodní památka Meandry Struhy, jeden z posledních přírodních toků v Polabí v blízkosti obce Valy. Nachází se v krásném lužním lese a součástí vodního koryta je i malá umělá soutěska, která zde byla vybudována v 16. století.Důvodem jejího vytvoření byla už tenkrát hrozba jarních povodní. Milovníci přírody tu mohou pozorovat vzácné vodní ptáky i chráněné druhy rostlin a motýlů.
Dalším častým cílem výletů do okolí Přelouče je přírodní památka Skalka u Sovolusk.
Jedná se o suk spilitové lávy, který se zachoval v již opuštěném lomu. Můžeme tu vidět lávu, která vyvřela na zemský povrch už ve starohorách a prudce zchladla při styku s mořskou vodou. Díky tvrdosti hornin se tento suk dochoval až do dnešní doby a je domovem mnoha druhů teplomilných živočichů a doslova rejdištěm ještěrek.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Jedním ze slavných rodáků města Přelouče je známý herec a dabér František Filipovský. Kdo jiný by uměl tak skvěle dabovat ježibabu z Mrazíka, nebo slavného četníka ze Saint-Tropez! Známe ho i z řady českých filmů minulého století. Jako poctu tomuto mimořádnému herci pořádá město Přelouč od roku 1994 v září Festival Františka Filipovského a Herecká asociace zde pravidelně uděluje Cenu Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu a další ocenění předním hercům a herečkám za dabování zahraničních filmů nebo seriálů.

logo Ceny Františka Filipovského

Ve 15. století v Přelouči působil přeloučský rodák a biskup Jednoty bratrské Tůma Přeloučský, který je jedním z významných autorů naší starší středověké literatury.
Jeho spis O původu Jednoty bratrské a o chudých je vzácnou literární památkou. Ve Vídni jsou také uchovány jeho dopisy a jiné drobné literární práce.
Jinou známou osobností, žijící nějaký čas v Přelouči, je Magdalena Dobromila Rettigová, která se k nám přistěhovala, protože její manžel byl v Přelouči úředníkem.Tato ,,buditelka českých žen“ byla nadšenou vlastenkou a také výbornou hospodyní, propagující zdravou českou kuchyni. Je autorkou slavné kuchařské knihy, podle které se dodnes vaří některá klasická česká jídla.