Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova sídliště U školy v Přelouči.

Typ: Rozvoj a obnova majetku města
Obnova sídliště U školy v Přelouči. 1Jedním z bodů XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 15. 9. 2016, bylo schválení Projektu regenerace sídliště U školy v Přelouči. Pokračuje se tak v před mnoha lety započaté obnově prostředí na našich dvou panelových sídlištích na jižním okraji města, z nichž to první, U třídy obránců míru, tuto završilo v závěru loňského roku realizací IV. etapy v části mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí.

Projekt regenerace sídliště U školy je rozdělen do tří realizačních etap. První etapa se týká části mezi Školní a Studentskou ulicí, druhá etapa řeší prostor mezi Studentskou a Jižní ulicí a zbytek sídliště směrem k Palackého ulici spadá pod třetí etapu.

Pro každou již dříve realizovanou etapu nebo její část mělo město snahu získat finanční dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, podprogramu regenerace sídlišť, který ji poskytuje až do výše 4.000.000 Kč. Ne vždy se to podařilo, a tak v některých letech město neslo plně veškeré finanční náklady samo. Bohužel i poslední doba přinesla určitý útlum ve výši poskytovaných financí na tento účel ze strany ministerstva a získání dotace je tím náročnější, protože je uspokojeno méně žadatelů. Přestaly být poskytovány dotace na etapy zahajující regenerace sídlišť, což pro město Přelouč opět znamená financování celé v současnosti prováděné první etapy ze svých prostředků.

Přidělení dotace vždy vyžaduje splnění určitých podmínek a kritérií, více či méně náročných či specifických, ale na straně města snaha po jejich naplnění nikdy nechyběla. Proto opět usilujeme o přidělení dotace v rámci tohoto programu, tentokrát na druhou etapu s termínem realizace v roce 2017. Za tím účelem jsou tedy připravovány různé návrhové, analytické a ekonomické podklady, prováděn dotazníkový průzkum mezi obyvateli sídliště, byli osloveni i předsedové jednotlivých společenství ze zde se nacházejících domů a jejich připomínky byly v možné míře do projektu zapracovány. Ne vše ale lze předem ovlivnit a proto je přidělení dotace velkou neznámou.

Náplní projektu regenerace je rekonstrukce stávajících chodníků i výstavba nových, též dle přirozeného pohybu obyvatel sídliště, rekonstrukce parkovacích stání a jejich navýšení novou výstavbou, převážně ve Studentské ulici, ale též rozšířením parkoviště pod bývalou kotelnou a zvýšením kapacity parkovacích ploch v Jižní ulici, úprava ploch pro hry dětí, zkvalitnění povrchu stávajícího sportovního hřiště a zřízení dalších hřišť pro fotbal a badminton, zřízení ploch pro separovaný odpad, odstranění dožilých betonových ploch a jejich zatravnění, doplnění odpočinkových ploch včetně potřebného mobiliáře. Bližší informace o prováděných úpravách lze zjistit z přiložených situačních výkresů.

Všechny potřebné kroky dle podmínek poskytovatele dotace jsou postupně činěny a musíme doufat, že naše snaha bude v příštím roce korunována úspěchem a další část sídliště se dočká tolik potřebné obnovy.

 

Miroslav Manžel


Přílohy

Vytvořeno: 7. 10. 2016
Poslední aktualizace: 3. 1. 2017 07:31
Autor: