Obsah

Archiv příspěvků - Rozvoj a obnova majetku města Přelouč

 

Stránka

10. týden

10. týdenCyklistovo splněné přání

16. 3. 2016 Zobrazit více

9. týden

9. týdenNový prostor pro knihovnu

11. 3. 2016 Zobrazit více

8. týden

8. týdenNa „Kolibě“ v Tupesech

3. 3. 2016 Zobrazit více

7.týden

7.týdenOd všeho trochu

26. 2. 2016 Zobrazit více

Odbor správy majetku 23. 2. 2016

Odbor správy majetku 23. 2. 2016Ve čtvrtek dne 18. února schválilo Zastupitelstvo města Přelouče první úpravu městského rozpočtu v letošním roce. Tím se dostalo tomuto jinak běžnému dni na úseku rozvoje a obnovy majetku značného významu, neboť došlo k zásadnímu směrování finančních prostředků v této oblasti pro rok 2016. Záměrem následujících řádků je tedy informovat o tom, čeho by mělo být ke zlepšení života občanů ve městě v následujících měsících dosaženo.

23. 2. 2016 Zobrazit více

6. týden

6. týdenSportovní výkony v Záložně

17. 2. 2016 Zobrazit více

5. týden

5. týdenTrocha práce venku

12. 2. 2016 Zobrazit více

4. týden

4. týdenCyklostezka

Po rozsáhlém shrnutí stavebních prací za uplynulý rok jsem zde opět s drobnými novinkami .  Stavební práce se ještě příliš nerozjely a  tak jsem se vypravila ke kolegům zjistit, jak to vypadá například s cyklostezkou do Lhoty.  A odpověď?

„Pokračuje výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky Přelouč- Lhota a to po levé straně podél silnice ve směru od Přelouče. V současné době město vlastníkem nebo spoluvlastníkem 17 z celkového počtu 33 pozemků pod plánovanou trasou cyklostezky.  Další 3 pozemky budou odkoupeny v nejbližší době (kupní smlouvy předloženy ke schválení zastupitelstvu na zasedání 18.2.2016). O odkupu ostatních pozemků se jedná. Výkup pozemků komplikují různé okolnosti, např. nevyřízené dědické řízení, trvalý pobyt v zahraničí, zatížení pozemků zástavami nebo exekucemi nebo podmínky odkupu ze strany vlastníků,  které jsou pro města neakceptovatelné.“

186p


4. 2. 2016 Zobrazit méně

Odbor správy majetku 25. 1. 2016

Odbor správy majetku 25. 1. 2016Tak jako v uplynulých letech i na začátku tohoto roku se vrátím k roku minulému a zhodnotím jej z pohledu toho, co se v něm na úseku rozvoje a obnovy majetku podařilo vykonat. Rok 2015 v tomto směru nebyl tak hektický jako dvě léta předcházející, přesto však o nějakém zahálení není možno hovořit.

25. 1. 2016 Zobrazit více

2. týden

2. týdenNastal čas dotací

22. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka