Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Typ: Zprávy a aktuality
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 1Pardubický kraj na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/1145/18 se vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa.

Pardubický kraj

Pardubický kraj

na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/1145/18 se vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa


ŘEDITELE/KY

  • Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč
  • Gymnázia Žamberk

 

Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
  • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy ne starší 2 měsíců


Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s přesným označením konkursního řízení školy zašlete nejpozději do 26. června 2018 (včetně) s označením „NEOTVÍRAT“ na adresu:


Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice


Vytvořeno: 12. 6. 2018
Poslední aktualizace: 20. 6. 2018 06:59
Autor: