Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

Územní plán – projednávaná dokumentace

Návrh ÚP pro opakované veřejné jednání:

Textová část

Grafická část: