Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Odbor stavební

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Správní obvody Městského úřadu Přelouč obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecného stavebního úřadu

A

Místní příslušnost

 

 

silničního správní úřadu a speciální stavební úřad

vodoprávního úřadu a speciální stavební úřad

úřadu územního plánování

B

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Přelouč

LBo

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Lázně Bohdaneč

Cho

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Choltice

Chv

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Chvaletice

C

Obec se schválenou územně plánovací dokumentací

 

  Obec Části obce
(místní označení)
Katastrální území A B C
1 Brloh

Benešovice
 


Brloh

Benešovice u Přelouče
 


Brloh u Přelouče

* * *
2 Břehy   Břehy * * *
3 Bukovina u Přelouče   Bukovina u Přelouče * Cho  
4 Hlavečník   Hlavečník * * *
5 Holotín   Holotín * Cho *
6 Choltice

Choltice
(Podhorky)


Ledec

Choltice
 


Ledec

* Cho *
7 Chrtníky   Chrtníky * Cho *
8 Chvaletice

Chvaletice
(Hornická čtvrť)


Telčice

Chvaletice
 


Telčice

* Chv *
9 Jankovice Jankovice

Kozašice


Seník

Jankovice u Přelouče

Kozašice


Seník

* *  
10 Jedousov Jedousov
(Lodenice)
Jedousov
 
* Cho *
11 Jeníkovice Jeníkovice Jeníkovice u Choltic * Cho *
12 Kladruby nad Labem Bílé Vchynice

Kladruby nad Labem


Kolesa


Komárov

Bílé Vchynice

Kladruby nad Labem


Kolesa


Komárov u Přelouče

* * *
13 Kojice   Kojice * Chv *
14 Labské Chrčice   Labské Chrčice * Chv *
15 Lipoltice Lipoltice
(Pelechov)

Sovoluská Lhota

Lipoltice

Sovoluská Lhota

* Cho *
16 Litošice Litošice
(Krasnice)
Litošice * *  
17 Mokošín   Mokošín * * *
18 Morašice Morašice
 
Morašice v Železných horách * Chv *
19 Poběžovice   Poběžovice u Přelouče * Cho *
20 Přelouč Klenovka

Lhota


Lohenice


Mělice


Přelouč


Škudly


Štěpánov


Tupesy

Klenovka

Lhota pod Přeloučí


Lohenice u Přelouče


Mělice


Přelouč


Škudly


Štěpánov u Přelouče


Tupesy u Přelouče

* * *
21 Přelovice   Přelovice * LBo *
22 Přepychy   Přepychy * LBo  
23 Řečany nad Labem Labětín

Řečany nad Labem

Labětín

Řečany nad Labem

* Chv *
24 Selmice   Selmice * * *
25 Semín   Semín * * *
26 Sopřeč   Sopřeč * * *
27 Sovolusky   Sovolusky u Přelouče * Cho  
28 Stojice   Stojice * Cho *
29 Strašov   Strašov * * *
30 Svinčany Raškovice

Svinčany

Raškovice u Přelouče

Svinčany

* Cho *
31 Svojšice   Svojšice u Choltic * Cho *
32 Tetov   Tetov * * *
33 Trnávka   Trnávka * Chv *
34 Turkovice Bumbálka

Rašovy


Turkovice

Bumbálka

Rašovy


Turkovice u Přelouče

* Cho *
35 Újezd u Přelouče   Újezd u Přelouče * * *
36 Urbanice   Urbanice * Cho  
37 Valy   Valy nad Labem * * *
38 Vápno   Vápno u Přelouče * LBo *
39 Veselí   Veselí u Přelouče * Cho *
40 Vyšehněvice   Vyšehněvice * * *
41 Zdechovice Spytovice

Zdechovice
(Zbraněves)

Spytovice

Zdechovice
 

* Chv *
42 Žáravice   Žáravice * * *
 
Dokumenty

Kontaktní spojení

Fax: 466094104

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novotný Lubomírvedoucí odboru466094141
Horáková Ivanaúzemní a stavební řízení466094144
Zelený Jaroslavúzemní a stavební řízení466094143
Chroustová Petraúzemní a stavební řízení466 094 142
Dobruský Jiří, Mgr.doprava - silniční hospodářství466094149
Jura Jiří, Ing.doprava - silniční hospodářství466094150
Kysilka Jan, Ing.doprava - silniční hospodářství466 094 145
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad466094148
Beneš Petr, Bc.vodoprávní úřad466094147
Hakl Miroslav, Ing. územní plánování466094152
Zárubová Kamila, Ing. územní plánování466094153

Formuláře

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 841x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 850x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 925x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 782x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 897x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 670x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 648x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 926x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 914x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 615x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 644x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 608x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 717x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 609x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 869x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 858x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 646x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 603x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 561x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 958x | Datum vložení: 21.08.2013

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 774x | Datum vložení: 21.08.2013

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 667x | Datum vložení: 21.08.2013

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 801x | Datum vložení: 21.08.2013

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 643x | Datum vložení: 21.08.2013

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 840x | Datum vložení: 21.08.2013

7. Žádost o územní souhlas Staženo: 1164x | Datum vložení: 21.08.2013

8. Ohlášení stavby Staženo: 1084x | Datum vložení: 21.08.2013

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 910x | Datum vložení: 21.08.2013

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 661x | Datum vložení: 21.08.2013

11. Oznámení o užívání stavby Staženo: 815x | Datum vložení: 21.08.2013

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 937x | Datum vložení: 21.08.2013

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 687x | Datum vložení: 21.08.2013

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 743x | Datum vložení: 21.08.2013

15. Ohlášení odstranění Staženo: 750x | Datum vložení: 21.08.2013

16. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 670x | Datum vložení: 06.01.2016

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 649x | Datum vložení: 06.01.2016

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 708x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 602x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 606x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 590x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 575x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 692x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 654x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 618x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 559x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 676x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 696x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 692x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 655x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 625x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 638x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 620x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 629x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 138x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 124x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 126x | Datum vložení: 12.07.2017

Podřízené organizační složky