Obsah

Nabídka literárních lekcí
 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK

 

Já jsem tvůj člověk

 

Délka programu – 2 vyučovací hodiny

Termín si můžete zarezervovat telefonicky na tel. č. 466959715

 

 

 

 

 

 

Městská knihovna Přelouč

Nabídka literárních lekcí pro druhý stupeň ZŠ

školní rok 2017/2018

 

návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě tel. 466 959 715

 

*čtenářské kompetence, čtenářská a informační gramotnost*

 

  • je možné zorganizovat setkání žáků s některým ze současných českých spisovatelů
  • rádi se zapojíme do školních projektů a podpoříme je
  • v případě významných výročí nabízíme literární lekce zaměřené na život a dílo významných /nejen lit./ osobností

 

6. ročník :

1/ Základní orientace v knihovně – zejména pro děti, které jsou v knihovně poprvé, ostatní žáci si připomenou, jak knihovna funguje, jaké jsou možnosti čtenáře a další znalosti, získané na 1. stupni.

2/ Jak se vaří kniha – povídání o cestě knihy od autora ke čtenáři. Názorné ukázky z tiskárny, doplněno informacemi o historii psaného slova.

3/ Pohádky jsou když… - povídání o dějinách pohádek, čtení ukázek.
Spojeno s literární dílnou. Pohádky pro starší a pokročilé.
Procvičování vypravěčských dovedností a práce s textem.

4/ Horor je když…- povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Zaměřeno na orientaci v textu + literárně dramatická dílna.

Lekce určená k probuzení zájmu dětí o čtení.
Procvičování orientace v textu a práce s textem.

 

7. ročník :

1/ Detektivní tvůrčí dílna – pracovní dílna, děti skupinovou prací vytvoří několik originálních detektivek. Je možné zaměření i na jiný žánr. Čtenářské dovednosti, orientace v textu.

2/ Bludiště informací – práce s informacemi a informačními prameny. Děti pracují ve skupinách, vhodnější jsou dvě vyučovací hodiny. Práce s naučnou literaturou, dovednost vyhledávat informací a jejich zpracování.
Informační gramotnost, pracovní listy.

3/ Pojďte a poslyšte…- pověsti vůbec a z našeho kraje zejména.
Spojeno s literárně dramatickou dílnou a rozvojem čtenářské gramotnosti.

4/ Přísloví, rčení, pověry a my – lekce zaměřená na lidovou slovesnost, zvykoslovnou tématiku a schopnost rozlišit např. přísloví od pranostiky.

 

8. ročník :

1/ Regionální literatura – regionální autoři a texty, pověsti našeho kraje, historické informační prameny. Spojeno s literární dílnou.
Zaměření především na naučnou literaturu o dějinách Přelouče.

2/Fantasy literatura – historie dobrodružné četby a fantasy zejména, současní autoři, cílem je oživení zájmu o četbu.
Spojeno s literárně dramatickou dílnou- fantasy příběh.

3/ Poezie nikoho nezabije – pracovní dílna i pro skalní odpůrce poezie, plná veršů a překvapení. Všichni odejdou jako básníci.

4/ Naši klasici a ilustrace v jejich knihách – zajímavý pohled do historie a současnosti vydávání klasické školní četby. K tomu pár zajímavostí že života autorů. /K.H.Mácha, K.J.Erben, B.Němcová/

 

9. ročník :

1/ Knihovny jsou všude – informace o veřejných a odborných knihovnách v republice a ve světě a jejich využití při dalším studiu žáků.

2/ A co dál? – základní přehled o literatuře pro dospívající a dospělé, cílem je přeorientování na literaturu pro starší čtenáře.
Informace o školní četbě během dalšího studia.

3/ Informační gramotnost není samozřejmost – internet, tištěný text, základní pojmy, orientace v informačním bludišti – pracovní listy, novinářská dílna – vytvoříme novinářskou dezinformaci.

4/ Slušné chování – pracovní dílna, práce s odbornou literaturou, dramatické scénky a řešení složitých společenských situací, práce ve skupinách, dojde i na převleky. Hodně se dozvíme a možná nás to bude i bavit.

 

Podle potřeby vyučujícího je možné vybrat řadu dalších témat
/např. šikana, drogy, slušné chování atd./.