Obsah

Nabídka literárních lekcí
 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ŽÁKY 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK

 

Já jsem tvůj člověk

 

Délka programu – 2 vyučovací hodiny

Termín si můžete zarezervovat telefonicky na tel. č. 466959715

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

školní rok 2017/2018

 

návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek

 od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě / tel. 466 959 715

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

V tomto školním roce nabízíme možnost pravidelných návštěv v knihovně nebo ve třídě se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Každé setkání je na dvě vyučovací hodiny a je zaměřeno na jednu konkrétní knihu, lekce jsou vedeny odborně vyškolenými lektorkami. Vždy se jedná o knihy současných autorů naší i světové literatury pro děti. S dětmi projdeme dějem knihy za pomoci řady čtenářských aktivit, jako je čtení s předvídáním atd.

  • máme připravené pracovní dílny, zaměřené na různé literární osobnosti.
  • Rádi podpoříme i různé školní projekty a zapojíme se do nich.

 

LITERÁRNÍ LEKCE

1. ročník :

1/ Pohádkové povídání / čtení se nebojíme, na čtení se těšíme – seznámení s knihovnou a především motivace pro děti, aby lépe chápaly smysluplnost čtení a získaly vztah ke knihám. Krátké pohádky a povídání o pohádkových hrdinech.

2/ Václav Čtvrtek a jiní kamarádi – inspirace pro začínající čtenáře a základní orientace při výběru vhodných knih. Setkání s oblíbenými hrdiny, čtenářská dílna.

3/ Pasování na čtenáře – vhodné na konec školního roku, po složení lehké čtenářské zkoušky jsou děti pasovány mečem na rytíře paní Knihy a stávají se čtenáři. V případě zájmu o Knížku pro prvňáčka od března 3x úkol pro celou třídu od Rytíře všech písmenek.

4/ Projekt Knížka pro prvňáčka -  podrobné informace budou během února zaslány všem vyučujícím z prvních tříd – možnost získat za splnění tří úkolů krásné knihy pro děti na konec školního roku. Knihy vydává Národní knihovna. Předání knih bývá spojeno s pasováním na čtenáře.

5/ Trnkova kouzelná zahrada – dramatická dílna na téma knihy Zahrada Jiřího Trnky

 

2. ročník :

1/ Čtenář a kniha – povídání o knihách a o tom, co a jak a proč čteme, zacházení s knihou. Je možné uskutečnit i ve třídě, kam za dětmi přijdeme, ale prostředí knihovny je vhodnější.

2/Josef Lada a další pohádkáři – inspirace pro pokročilejší čtenáře a nápověda při výběru vhodných knih. Spojeno s pracovní dílnou.

3/Jak se chodí za básničkou  - Poezie pro děti –hrátky s poezií starších i současných autorů. Spojeno s literární poetickou dílnou.

4/ Klíčování – vhodné na konec školního roku, děti projdou veselým   programem, zaměřeným hlavně na práci s abecedou a obdrží symbolický klíč od knih.

 

3. ročník :

1/ V knihovně se vyznám jako doma – podrobná orientace v knihovně, práce knihovníka, možnosti čtenáře, jak knihovna funguje. Velká soutěž družstev ve vyhledávání knih.

2/ Naučná a dobrodružná literatura – rozšíření čtenářských možností, krátké ukázky z textů a povídání s dětmi, je možné doplnit hravou soutěží. Zaměřeno na práci s textem.

3/ Astrid Lindgrenová a slečna Pipi – vyprávění o známé autorce a čtení ukázek z jejích knih, doplněno literárně – dramatickou dílnou Ronja – dcera loupežníka

4/ Pirát Kolísko – předprázdninová hravá pirátská dílna o knize Václava Čtvrtka a pirátském životě vůbec. Přijde třída dětí a odejde banda pirátů.

 

4. ročník :

1/ Pohádková dílna – děti vzájemnou spoluprací a za pomoci vlastní fantazie vytvoří několik autorských pohádek – literární dílna. Rozvoj čtenářských dovedností.

2/Pojďte a poslyšte…- povídání a čtení o pověstech našeho kraje a pověstech vůbec, toulky mapou našeho okolí a pamětí našich vesnic + Horymír a my – literární dílna

3/ Záhada je můj živel – zaměření na dětskou  detektivní literaturu a dobrodružnou četbu. Cílem je oživení zájmu o četbu. Spojeno s dílnou, procvičování schopnosti dětí vyprávět přečtený text.

4/ Poetický slovník – veselé hrátky se způsoby, jak poezie psát, číst a vnímat. Čtenářská dílna, ve které dokáže psát poezii každý.

 

5. ročník :

1/ Vyhledávání  informací a práce s nimi – pracovní dvouhodina zaměřená na procvičení dovednosti dětí při práci s informačními prameny. Je výhodné využít větší časový prostor, aby zpracované ukázky mohly být zároveň prakticky použity.

2/ Horor je horor - vhodné na konec školního roku, veselé povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Je možné doplnit literární dílnou s hororovou tématikou.

3/ Fantasy literatura ve spojení se zážitkovým čtením. Zaměřeno na žánr, který by v tomto věku mohl zvýšit zájem dětí o čtení.

4/ Bludiště informací – základní orientace na téma kompetencí pro život, pracovní listy, práce s informacemi a hrátky s nimi.

 

Po dohodě je možné vybrat i jiné téma podle potřeby vyučujícího, termín je třeba včas zajistit telefonicky nebo přímo v knihovně.

 

VÝSTAVNÍ PLOCHA - jako v předcházejících letech, i letos jsou školám k dispozici nástěnky pro výstavy dětských prací a prezentaci činnosti škol.

 

Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářských dovedností a čtenářské i informační gramotnosti.