Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

USNESENÍ IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

USNESENÍ IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 18. 4. 2024

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 18. 4. 2024

 

IX./1/2024          Program zasedání

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se bod č. 4 rozšiřuje o zápis OV Lohenice. 

IX./2/2023          Zpráva o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním zastupitelstva města.

IX./3/2023          Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního 

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 8. 4. 2024.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 10. 4. 2024.

IX./4/2023          Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice, Klenovka a Lohenice  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 31. 3. 2024.  

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 2/2024 ze dne 11. 2. 2024, zápisu č. 3/2024 ze dne 25. 2. 2024 a zápisu č. 4/2024 ze dne 24. 3. 2024.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 1/2024 ze dne 1. 2. 2024.

IX./5/2024          Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Přelouče na rok 2024 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 296 081 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 364 852 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 68 772 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

IX./6/2024          Poskytování dotací na rok 2024 z rozpočtu města

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro V.M. ve výši 90 000,00 Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (3. ročník) a k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2024 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 100 500,00 Kč na prořez stromů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a V.M., na poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (3. ročník) a k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí na břehu.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 100 500,00 Kč na prořez stromů.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. IX./6/2024-III.-IV.

T: 16. 5. 2024

IX./7/2024          Majetkové převody

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 289 v k.ú. Mělice o výměře 10 m2, z vlastnictví p.M.Š., bytem Sezemice, za cenu 3 000,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 24/03, uzavíranou mezi p.M.Š., bytem Sezemice, p.L.D., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 289 v k.ú. Mělice.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zrušení věcného břemene dle usnesení č. IX./7/2024-II.

T: 31. 5. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 290 v k.ú. Mělice o výměře 22 m2, ze spoluvlastnictví p.M.Ž., bytem Starý Mateřov a p. S.Ž., bytem Pardubice, za cenu 6 600,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 24/04, uzavíranou mezi p.M.Ž., bytem Starý Mateřov a p. S.Ž., bytem Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 290 v k.ú. Mělice.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. IX./7/2024-V.

T: 31. 5. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 571 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 809 m2 p.M.S., bytem Jankovice, za cenu 80 900,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 24/05, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.S., bytem Jankovice  na prodej pozemku p.č. 571 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. IX./7/2024-VIII.

T: 31.5. 2024

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. R. P, bytem Praha, do vlastnictví města Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu, uzavíranou mezi p. R. P., bytem Praha a městem Přelouč, na převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2, vše v k.ú. Přelouč, do vlastnictví města Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. IX./7/2024-XI.

T: 30. 5. 2024

 1. Zastupitelstvo města zamítá

žádost p. S. J., bytem Pardubice, o směnu části pozemku p.č. 246/2 k.ú. Mělice ve vlastnictví města Přelouč za část pozemku p.č. 252/2 k.ú. Mělice v jeho vlastnictví.

IX./8/2024          Dodatek pachtovní smlouvy

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 3 pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO 25282778, kterým se upravuje seznam propachtovaných pozemků a s tím související výše pachtovného.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku pachtovní smlouvy dle usnesení č. IX./8/2024-I.

T: 31. 5. 2024

IX./9/2024          Přístavba budovy ZŠ Školní č.p. 1510

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510“ s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., 530 02 Jezbořice č.p. 78, IČO 28762576, za nabídkovou cenu 19 300 432,02 Kč bez DPH, 23 353 522,74 Kč včetně DPH, a to za podmínky, že v zákonné lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele nebude zadavateli doručena žádná námitka.

 1. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. IX./9/2024-I.

T: 15. 5. 2024.

IX./10/2024        OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouč, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 19. 4. 2024 12:21
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2024 12:25
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi