Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 9. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 9. 9. 2021

 

XVIII./1/2021     Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XVIII. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

XVIII/2/2021      Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.

XVIII./3/2021     Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 31. 8. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 1. 9. 2021.

XVIII./4/2021     Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisů č. 17/2021 za dne 21. 6. 2021 a 18/2021 ze dne 15. 8. 2021. 

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 15. 8. 2021.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 7/2021 ze dne 25. 6. 2021. 

XVIII./5/2021     Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 200 000,00 Kč na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí, způsobených ničivým tornádem dne 24. 6. 2021. Finanční dar bude odeslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 zřízený Jihomoravský krajem k vyhlášené „Finanční sbírce na pomoc obcím zasažených tornádem“.

XVIII./6/2021     Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 242 583 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 301 678 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 59 095 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XVIII./7/2021     Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnnou smlouvu č. 21/11, uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 240/16 a p.č. 240/17, oba v k.ú. Klenovka.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-II.

T: 30. 9. 2021

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 9/15 o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/8, a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 63, vše k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/13, uzavíranou mezi p.J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. Klenovka.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-V.

T: 30. 9. 2021

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 9/13 o výměře 33 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/9 k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů Ing. F.K., a E.K., bytem Přelouč, za cenu 4 620,00 Kč.

VIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/12, uzavíranou mezi manželi Ing. F.K. a E.K., bytem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 9/13 v k.ú. Klenovka.

    IX.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-VIII.

T: 30. 9. 2021

      X.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m2, odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, za cenu 16 750,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Ing. L.S., a Ing. M.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 v k.ú. Klenovka.

  XII.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-XI.

T: 30. 9. 2021

XIII.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p.K.S., bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1305/1 v k.ú. Přelouč.

XIV.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p. M.Ř.,, bytem Řečany nad Labem o odkoupení pozemku p.č. 278/13 v k.ú. Škudly.

XVIII./8/2021     Hodinářka 2 – návrh záměru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vyhlašuje záměr

zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města, záměr jejich budoucího prodeje a záměr dočasného přenechání částí pozemků ve vlastnictví města k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury.

XVIII./9/2021     Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 – školské obvody ZŠ

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.

XVIII./10/2021  Podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

XVIII./11/2021  Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouč na období 2021–2030

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Plán financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouč na období 2021-2030 ve znění dle přílohy.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 10. 9. 2021 10:39
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:43
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

S knížkou do života

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi