Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 17. 6. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 17. 6. 2021

XVII./1/2021      Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XVII. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě č. 5 bude projednán zápis ze schůze OV Mělice.

 

XVII./2/2021      Rozhodnutí o podmínkách výstavby projektu sídliště Hodinářka 2

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Územní studii Přelouč – sídliště Hodinářka 2 zpracovanou Ing. arch. Pavlem Mudruňkou s tím, že všechny parametry územní studie jsou pro budoucího investora (stavebníka) závazné.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

realizaci projektu sídliště Hodinářka 2 smlouvou s jedním investorem (stavebníkem) s podmínkou zachování pořadí výstavby jednotlivých etap (I, II, III, IV).

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

realizaci projektu sídliště Hodinářka 2 formou zřízení práva stavby jen k určitým částem pozemku p.č. 917/1.

XVII./3/2021      Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města.

 XVII./4/2021      Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 8. 6. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 9. 6. 2021.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2021.

XVII./5/2021      Návrhy a stanoviska Osadních výborů Klenovka a Mělice

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 5/2021 ze dne 23. 4. 2021 a 6/2021 ze dne 21. 5. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 6. 6. 2021.

XVII./6/2021      Závěrečný účet města Přelouče za rok 2020

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče

po projednání závěrečného účtu souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2020 bez výhrad.

XVII./7/2021      Účetní závěrka města Přelouče za rok 2020

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

účetní závěrku města Přelouče za rok 2020.

XVII./8/2021      Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 233 529 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 289 509 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 55 980 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XVII./10/2021    Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Klenovka s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Klenovce s převedením odpadních vod do Přelouče.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

že finanční spoluúčast města Přelouč na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytována pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení. Výjimku z tohoto rozhodnutí může schválit Rada města Přelouče svým usnesením.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče stanovuje

že finanční spoluúčast vlastníků (spoluvlastníků) nemovitostí, pro které bude město Přelouč zajišťovat výstavbu kanalizačních přípojek, tedy fyzických osob s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v místní části Klenovka nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, ve výši 10 000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.

XVII./11/2021    Stavební příprava území „Libušina“ – smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 21/05 na převzetí pozemků, technické a dopravní infrastruktury (komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XVII./11/2021-I.

T: 15. 7. 2021

XVII./12/2021    Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 554/7 o výměře 61 m2, odděleného z pozemku p.č. 554/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 554/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle snesení č. XVII./12/2021-II.

T: 31. 7. 2021

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p. I.V., bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč za cenu 650,00 Kč/m2.

XVII./13/2021    OZV města Přelouče č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

XVII./14/2021    Zpráva o činnosti města jeho orgánů a zařízení v roce 2020

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

„Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2020“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 22. 6. 2021 10:32
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2021 10:38
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Moje město Přelouč

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi