Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Znak města

konané dne 22. 4. 2021

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XVI. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 4. 2021

XVI./1/2021    Program zasedání
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
navržený program XVI. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

XVI./2/2021    Zpráva o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.

XVI./3/2021    Návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 14. 4. 2021.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí 
návrhy a stanoviska majetkového výboru ze dne 14. 4. 2021.

XVI./4/2021    Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 16/2021 ze dne 11. 4. 2021.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 6. 4. 2021.
III.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 2/2021 ze dne 26. 2. 2021 a 3/2021 ze dne 25. 3. 2021.

XVI./5/2021    Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 210 502 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 272 237 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 61 735 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XVI./6/2021    Majetkové převody
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
prodej pozemku p.č. 250/4  o výměře 19 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče p.P.T., bytem Pardubice, za cenu 9 500,- Kč.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
kupní smlouvu č. 21/07, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.T., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 250/4 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.
III.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-II.
T: 15. 5. 2021
IV.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
prodej pozemků p.č. 440/7 o výměře 135 m2 a p.č. 441/5 o výměře 379 m2, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p. J.Č., bytem Přelouč, za cenu 56 250,- Kč.
V.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
kupní smlouvu č. 21/06, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.J.Č., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 440/7 a p.č. 441/5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
VI.    Zastupitelstvo města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-V.
T: 15. 5. 2021
VII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnu pozemku p.č. 240/2 o výměře 8 858 m2 v k.ú Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemky p.č. 917/7 o výměře 958 m2, p.č. 917/8 o výměře 246 m2, p.č. 917/15 o výměře       774 m2 a p.č.st.  998/2 o výměře 184 m2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.V.M., bytem Jedousov, s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.
VIII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnnou smlouvu č. 21/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.M., bytem Jedousov, na směnu pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a pozemků p.č. 917/7, p.č. 917/8, p.č. 917/15 a p.č.st. 998/2 v k.ú. Přelouč.
IX.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-VIII.
T: 15. 5. 2021
X.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnu pozemku p.č. 395/8 o výměře 105 m2, odděleného z pozemku p.č. 395/4 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za podíl 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.M.M., bytem Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.
XI.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnnou smlouvu č. 21/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.M., bytem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 395/8 a p.č. 489/17, vše v k.ú. Přelouč.
XII.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-XI.
T: 15. 5. 2021
XIII.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost p.M.S., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 129/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
XIV.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost manželů H., bytem Přelouč, o směnu pozemku p.č. 1283/30 v k.ú. Přelouč za pozemek p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč.
XV.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost p.J.B., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/50 v k.ú. Přelouč.
XVI.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje
že pozemky p.č. 938/47, p.č. 938/48, p.č. 938/49, p.č. 938/50 a p.č. 938/2, vše v k.ú. Přelouč, lokalita Lipiny, nebudou nabízeny k odprodeji do doby vyřešení vlastnických vztahů na budoucích komunikacích dle závazné územní studie Lipiny Přelouč.

XVI./7/2021    Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury v Libušině ulici v Přelouči
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 022, uzavíranou mezi společnostmi KAVERO A-Z, s.r.o., U Prefy 794/18, 182 00 Praha 8, IČO 07359748, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 a městem Přelouč, na jejímž základě dojde po dokončení stavby vodovodu a splaškové kanalizace pro vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč k jejímu bezúplatnému převodu z majetku společnosti KAVERO A-Z, s.r.o. do majetku města Přelouč s jejím následným vkladem do infrastrukturního majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 022 dle usnesení č. XVI./7/2021-I. 
T: 30. 4. 2021

XVI./8/2021    Návrh na výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za rok 2020
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
výplatu odměn za rok 2020 členům kontrolního a majetkového výboru dle předloženého návrhu.

XVI./9/2021    Návrh na schválení darovací smlouvy ZŠ a PŠ Svítání o.p.s.
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
Darovací smlouvu uzavíranou se Základní školou a Praktickou školou Svítání o.p.s., Pardubice, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci školní budovy v Klášterní ulici, Pardubice.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                    Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 23. 4. 2021 14:30
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2021 14:45
Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi