Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 14. 10. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 14. 10. 2021

 

 

XIX./1/2021        Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XIX. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že se z navrženého programu vypouští bod č. 2 vyhlášení záměru prodeje pozemků pod bytovými domy č.p. 1520, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1537, 1538, 1539 a 1540 a bod č. 3 Vyhlášení záměru darování spoluvlastnického podílu k bytovým domům.

XIX./4/2021        Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.

XIX./5/2021        Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 10. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 6. 10. 2021.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska kontrolního výboru ze dne 11. 10. 2021.

XIX./6/2021        Návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka 

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 8/2021 ze dne 3. 9. 2021 a č. 9/2021 ze dne 24. 9. 2021. 

XIX./7/2021        Informace k rekonstrukci budovy školní jídelny

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

Informaci k rekonstrukci budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči.

XIX./8/2021        Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 246 203 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 306 621 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 60 418 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XIX./9/2021        Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 237/14 o výměře 58 m2, odděleného z pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč, p.M.V. a p. I.V., oba bytem Přelouč za cenu 77 140,00 Kč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/14, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.M.V. a p.I.V. oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 237/14 v k.ú. Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XIX./9/2021-II.

T: 31. 10. 2021

XIX./10/2021     Návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

XIX./11/2021     Smlouva o upsání akcií a prohlášení a zápis o vnesení nepeněžitého vkladu

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Smlouvu o upsání 1 373 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na jejímž základě bude splacen nepeněžitou formou vklad infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu této společnosti, a to:

1.       prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod Přeloučí

2.       vodovodní řady v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka).

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Prohlášení města Přelouč o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, který bude sepsaný mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., při předání vkládaného infrastrukturního majetku.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy, prohlášení a zápisu dle usnesení č. XIX./11/2021-I.-III.

T: 19. 11. 2021

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 15. 10. 2021 9:42
Datum poslední aktualizace: 15. 10. 2021 9:45
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi