Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Znak města

konané dne 5. 11. 2020

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XIII. zasedání zastupitelstva města konané dne 5. 11. 2020

 

XIII./1/2020        Program zasedání

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že z předloženého návrhu programu se vypouští bod č. 2 s názvem „Prezentace projektu Hodinářka 2, rozhodnutí o podmínkách výstavby“.

XIII./3/2020        Zpráva o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města.

XIII./4/2020        Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 27. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 27. 10. 2020.

XIII./5/2020        Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 13/2020 ze dne 18. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 10. 10. 2020.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 5/2020 ze dne 11. 9. 2020 a č. 6/2020 ze dne 16. 10. 2020.

XIII./6/2020        Majetkové převody

 1. Zastupitelstvo města ruší

usnesení zastupitelstva města č. XII./6/2020-VII. a č. XII./6/2020-VIII. ze dne 17. 9. 2020, kterým bylo schváleno odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2 z vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové, za cenu 280,00 Kč/m2 a kupní smlouva na odkup tohoto pozemku.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2, z vlastnictví PharmDr. R.Š., bytem Praha 4, za cenu 6 160,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/32, uzavíranou mezi PharmDr. R.Š., bytem Praha 4 a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-III.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 168/2 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 168 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.M., bytem Přelouč, za cenu 3 680,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/24, uzavíranou mezi p.I.M., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 168/2 v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení XIII./6/2020-VI.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 157/8 o výměře 37 m2 a pozemku p.č. 157/13 o výměře 134 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů N., bytem Přelouč, za cenu 42 750,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/33, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi N., bytem Hradecká 37, Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 157/8 a p.č. 157/13, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-IX.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku p.č. 157/11 o výměře 47 m2 (výměra dle GP po oddělení pozemku p.č. 157/17) a pozemku p.č. 157/16 o výměře 578 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/12, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví manželů Č., bytem Brloh za pozemek p.č. 157/1 o výměře 948 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/36, uzavíranou mezi manželi Č., bytem Brloh a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 157/11, p.č. 157/16 a p.č. 157/1, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-XII.

T: 30. 11. 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 225/10 o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče, panu P.Š., bytem Přelouč, za cenu 3 600,00 Kč.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č.  20/35, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem P. Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 225/10 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./6/2020-XV.

T: 30. 11. 2020

XIII./7/2020        Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 239 092 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 262 929 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 23 837 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XIII./8/2020        Návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku

 1. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

OZV č. 2/2020 o veřejném pořádku.

XIII./9/2020        Prominutí poplatků z prodlení p.L. S.

 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí

že poplatek z prodlení dlužnice p.L.S. činí 364 555,30 Kč.

 1. Zastupitelstvo města nepromíjí

dlužnici p.L.S., poplatek z prodlení v plné výši.

 1. Zastupitelstvo města promíjí

dlužnici p.L.S., poplatek z prodlení ve výši 354 555,30 Kč, za podmínky, že bude zaplacena částka 10 000,00 Kč.

XIII./10/2020     Smlouva o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč obdrží 15 500 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcie s jejich následným započtením oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./10/2020-I.

T: 30. 11. 2020

XIII./11/2020     Smlouva o započtení pohledávek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 1. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o započtení pohledávek, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč 15 500 ks upsaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcie započte oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

 1. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XIII./11/2020-I.

T: 30. 11. 2020

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 9. 11. 2020 11:58
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2020 11:58
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi