Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konane dne 23. 6. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 23. 6. 2020

 

XI./1/2020          Program zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s těmito úpravami: jako bod. č. 2 programu se zařazuje k projednání původně navržený bod č. 13 velikostní skladba bytů Na Hodinářce a v bodě č. 4 bude projednán zápis OV Lohenice ze dne 12. 6. 2020.

XI./2/2020          Velikostní skladba bytů v architektonické studii Na Hodinářce

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace zástupce KVB advokátní kanceláře Pardubice pana Mgr. Bc. Tomáše Auera a rozhoduje, že výstavba projektu Hodinářka II. bude realizována formou zřízení práva stavby společně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

XI./3/2020          Zpráva o činnosti RM v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva města.

XI./4/2020          Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 9. 6. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 10. 6. 2020.

XI./5/2020          Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Lohenice

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 3/2020 ze dne 22. 5. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 11/2020 ze dne 12. 6. 2020.

XI./6/2020          Závěrečný účet města Přelouče za rok 2019

I. Zastupitelstvo města

po projednání závěrečného účtu souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2019 bez výhrad.

XI./7/2020          Účetní závěrka města Přelouče za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

účetní závěrku města Přelouče za rok 2019.

XI./8/2020          Návrh rozpočtového opatření č. 3 města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 206 594 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 250 059 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 43 465 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XI./9/2020          Investiční rozpočtový výhled na roky 2020-2024

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

investiční výhled na roky 2021–2024.

XI./10/2020        Záměr na propachtování pozemků ve Štěpánově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

záměr na propachtování pozemků p.č. 102 o výměře 1 895 m2, p.č. 249 o výměře 455 m2 a p.č. 115/1 o výměře 3 146 m2, všechny v k.ú Štěpánov u Přelouče, za roční pachtovné 2 656,00 Kč.

XI./11/2020        Majetkové převody

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 1841/6 o výměře 10 m2 v k.ú.  Přelouč, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

III. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-II.

T: 30. 7. 2020

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč, p.A.B., bytem Přelouč za cenu 4 930,00 Kč.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.A.B., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1287/48 v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města na pozemcích p.č. 1284/6 a p.č. 1287/48, oba v k.ú. Přelouč.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-V.

T: 30. 7. 2020

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p.č. 1962 o výměře 163 m2 a p.č. 2278/1 o výměře 27 m2, oba v k.ú. Přelouč manželům Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice za cenu 123 000,00 Kč.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/10, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, manželi M., bytem Praha 5 a manželi J. bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 1962 a p.č. 2278/1, oba v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 1962 a p.č. 2278/1 ve prospěch pozemků p.č. 33/2 a p.č. 44/1, vše v k.ú. Přelouč.

IX. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-VIII.

T: 30. 7. 2020

X. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 881/17 o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO 25980386 za cenu 23 000,00 Kč.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

Kupní smlouvu č. 20/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO 25980386 na prodej pozemku p.č. 881/17 v k.ú. Přelouč.

XII. Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XI./11/2020-XI.

T: 30. 7. 2020

XIII. Zastupitelstvo města zamítá

žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves  o prodej pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

XI./12/2020        Stavební příprava území „Libušina“ pro budoucí vilovou zástavbu

I. Zastupitelstvo města vyjadřuje

předběžný souhlas s budoucím bezúplatným převodem pozemků, technické a dopravní infrastruktury (komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč za podmínky uzavření budoucí smlouvy darovací, ve které budou specifikovány podmínky pro budoucí převzetí pozemků a uvedené infrastruktury.

XI./13/2020        Žádost KK Investiční s.r.o. o dokoupení pozemku

I. Zastupitelstvo města zamítá

žádost společnosti KK Investiční s.r.o. Průmyslová 647, 537 01 Chrudim, IČO 03115461 o odkoupení pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

XI./14/2020        Návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu

I. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává

OZV č. 2/2020 o nočním klidu.

XI./15/2020        Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy s FK Přelouč z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč z.s. na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje ve výši 150 000,00 Kč.

XI./16/2020        Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje

„Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019“.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 26. 6. 2020 7:12
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2020 7:22
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Horory

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi