Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 26. 10. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 10. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo změnu č. 1 územního plánu Přelouč, návrh záměru na uzavření dodatku smlouvy se společností KK Investiční s.r.o., návrh na schválení aktualizované studie zástavby Na Hodinářce a záměru na prodej pozemků pro III. etapu výstavby, zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Mělice, návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2017, majetkové převody, podnět p. R. S. k provedení přezkumného řízení, schválení darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ZŠ a PŠ Svítání o.p.s.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. Zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 18. 10. 2017.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 20. 10. 2017.
 4. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 3. 9. 2017.
 5. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 8. 10. 2017.
 6. Podnět p. R. S., bytem Přelouč k zahájení přezkumného řízení ohledně prodeje pozemku p.č. 286/6 v k.ú.Škudly jinému zájemci.

 

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že z bodu č. 6) navrženého programu se vypouští projednání zápisu kontrolního výboru.
 2. Záměr na uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 roků od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 4 roky a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295.000,00 Kč na 885.000,00 Kč.
 3. Aktualizovanou zastavovací studii lokality Na Hodinářce, varianta kruh ze dne 24. 8. 2017 zpracovanou ing. arch. Zdeňkem Kozubem.
 4. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 175.423.tis Kč a výdaje rozpočtu budou činit 200.844 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 25.421 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 5. Odkoupení pozemku p.č. 2301/13 o výměře 481 m2 v k.ú. Přelouč, který vznikl oddělením částí pozemků p.č. 1243 a p.č. 1244 v k.ú. Přelouč na základě geometrického plánu č. 1578-57/2007, z vlastnictví Mgr. V. J., bytem Přelouč, za cenu 86.580,00 Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 17/19, uzavřenou mezi Mgr. V. J., bytem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2301/13 v k.ú. Přelouč.
 7. Odkoupení pozemků p.č. 1253 o výměře 6 337 m2, p.ř. 1254 o výměře 111 m2, p.č. 1255/1 o výměře 1 282 m2, p.č. 1255/6 o výměře 237 m2, p.č. 1255/11 o výměře 412 m2 a p.č. 1263/10 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Přelouč, ze spoluvlastnictví pana P. K., bytem Břehy a pana R. K., bytem Přelouč, za cenu 814.412,00 Kč.
 8. Kupní smlouvu, uzavřenou mezi panem P. K., bytem Břehy a panem R. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 1253, p.č. 1254, p.č. 1255/1, p.č. 1255/6, p.č. 1255/11 a p.č. 1263/10, vše v k.ú. Přelouč.
 9. Odkoupení pozemku p.č. 308/16 o výměře 80 m2 v k.ú. Škudly z vlastnictví pana M. Š., bytem Přelouč, za cenu 17.200,00 Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 17/20, uzavřenou mezi panem M. Š. bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 308/16 v k.ú. Škudly.
 11. Kupní smlouvu uzavřenou mezi společností České dráhy a.s. a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 382/110 v k.ú. Přelouč.
 12. Bezúplatný převod pozemků p.č. 234/3 o výměře 622 m2, p.č. 234/4 o výměře 417 m2, p.č. 234/5 o výměře 551 m2, p.č. 234/6 o výměře 432 m2 a p.č. 234/7 o výměře 326 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělených z pozemku p.č. 234/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče geometrickým plánem č. 156-1/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.
 13. Darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 234/3, p.č. 234/4, p.č. 234/5, p.č. 234/6 a p.č. 234/7, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Přelouč.
 14. Darovací smlouvu uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní školou a Praktickou školou Svítání o.p.s. na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč na nákup svozového autobusu.

 

 • VYDÁVÁ :

 

 1. Změnu č. 1 územního plánu Přelouč – formou „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2017“, na základě ověření, že změna územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.

 

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Přelouč, tak jak je uvedeno v odůvodnění „Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2017“.
 2. Nevyužít nabídku paní J. Z., bytem Praha 6, na prodej spoluvlastnického podílu 1/522 na pozemku p.č. 930/4 v k.ú. Přelouč.
 3. O poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč Základní škole a Praktické škole Svítání o.p.s. na nákup svozového autobusu.

 

 • KONSTATUJE :

 

 1. Po prošetření podnětu p. R. S., že prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly proběhl standardní cestou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a není důvod k revokaci usnesení zastupitelstva města Přelouče č. II.10 a II/11 ze dne 14. 9. 2017.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 27. 10. 2017 12:27
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2017 12:31
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi