Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 19. 12. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 12. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo změnu zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka, návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017, návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2021, majetkové převody, pořízení „Územní studie Přelouč-Lipiny“, pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč-Lipiny“, OZV č. 1/2017 o místním poplatku za komunální odpad, návrh OZV č. 2/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2013, požární řád města Přelouče, odpis nedobytné pohledávky Hany Adamové, zemřelé 22. 6. 2017, dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech, odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2018.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 11. 12. 2017.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 15. 12. 2017.
 4. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 11. 2017.
 5. Dopravní studii a vyhodnocení dopravy na silnici III/32219 ve Valech U Přelouče, jejímž objednatelem byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 182 126 000,00 Kč a výdaje rozpočtu budou činit 199 590 000,00 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 17 464 000,00 Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 3. Rozpočet města Přelouče na rok 2018 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 207 493 000,00 Kč.
 4. Střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2019 – 2021.
 5. Prodej podílu 2/499 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p,.č. 2356/2, oba v k.ú. Přelouč, manželům J. a J. D., bytem Přelouč za cenu 10 266,00 Kč.
 6. Prodej podílu 14/393 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč panu L. N., bytem Přelouč, za cenu 74 983,00 Kč.
 7. Prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2367, oba v k.ú. Přelouč, manželům L. a I. V., bytem Přelouč, za cenu 57 750,00 Kč.
 8. Prodej podílu 14/543 pozemku p.č. 1266/1 a podílu 2/3 pozemku st.p.č. 2362, oba v k.ú. Přelouč, manželům M. a B. Vášovým, bytem Přelouč, za cenu 56 834,00 Kč.
 9. Prodej podílu 8/287 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a M. H., bytem Přelouč, za cenu 58 667,00 Kč.
 10. Prodej podílu 5/574 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům V. a L. V., bytem Přelouč, za cenu 18 333,00 Kč.
 11. Prodej podílu 5/941 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč paní D. Š., bytem Přelouč, za cenu 11 183,00 Kč.
 12. Prodej podílu 1/153 pozemku p.č. 1266/1 v k.ú. Přelouč manželům J. a E. V., bytem Přelouč, za cenu 13 750,00 Kč.
 13. Kupní smlouvu č. 17/22, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D., bytem Přelouč, panem L. N., bytemPřelouč, manželi V., bytem Přelouč, manželi V., bytemPřelouč, manželi H., bytemPřelouč, manželi V., bytemPřelouč, paní D. Š., bytem Přelouč a manželi V., bytem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 1266/1, st.p.č. 2356/2, st.p.č. 2367 a st.p.č. 2362, vše v k.ú. Přelouč.
 14. Prodej pozemku p.č. 349/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč panu M. B., bytemPřelouč za cenu 13 000,00 Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 17/21, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem M. B., bytem,Přelouč, na prodej pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Přelouč.
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku pč. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřený mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 4 roky a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295 000,00 Kč na 885 000,00 Kč.
 17. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 18. A vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád města Přelouče.
 19. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 35 973,00 Kč s příslušenstvím evidované za H. A., zemřelou 2017.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O pořízení „Územní studie Přelouč – Lipiny“.
 2. O pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

 • STANOVÍ :

 

 1. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 4 000,00 Kč.
 2. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v kumulované výši 6 000,00 Kč.
 3. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města ve výši 1 000,00 Kč.
 4. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu za souběh výkonu funkcí zastupitele města a předsedy komise/výboru v kumulované výši 3 000,00 Kč.
 5. S účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise nebo výboru ve výši 2 000,00 Kč.

 

 • JMENUJE :

 

 1. Martina Židka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování „Územní studie Přelouč – Lipiny“.
 2. Martina Židka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 21. 12. 2017 9:03
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2017 11:28
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi