Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 26.6.2014

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 6. 2014

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo nový strategický plán rozvoje města Přelouče, zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVI. a XXVII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Mělice a Klenovka, závěrečný účet města Přelouče za rok 2013, účetní závěrku města Přelouče za rok 2013, rozpočtová opatření č. III rozpočtu města pro rok 2014, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, počet členů zastupitelstva města na volební období 2014 – 2018.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

1) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 1. 6. 2014.

2) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 18. 4. 2014.

3) Stanoviska výboru finančního ze dne 23. 6. 2014.

4) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVI. a XXVII. zasedáním zastupitelstva města.

 

II. SCHVALUJE : 

 

1) Program XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 9) majetkové převody se projedná odkup pozemků od Českých drah, a.s. a s tím související kupní smlouva, jako bod 11) se zařazuje k projednání stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2014 – 2018.

2) Nový strategický plán rozvoje města Přelouč.

3) Účetní závěrku města Přelouče za rok 2013.

4) Rozpočtové opatření č. III rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 151.956 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 169.633 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 17.677 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

5) Záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč za cenu 1.954.000 Kč: spoluvlastnického podílu ½ na pozemku st.p.č. 169, jehož součástí je budova č.p. 47, části pozemku p.p.č. 1780/1, na které se nachází schodiště a bezbariérový vstup do budovy a pozemku p.p.č. 179.

6) Prohlášení o uznání vlastnictví pozemků s dohodou o vypořádání bezdůvodného obohacení, jehož předmětem je uznání vlastnického práva p. J. D., bytem Řečany nad Labem a p. V. M., bytem Podlesí k pozemkům p.p.č. 294/17, p.p.č. 363/18 a p.p.č. 363/19, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí a uznání vlastnického práva obchodní korporace OBORA BUŇKOV s.r.o. k pozemkům p.p.č. 294/11, p.p.č. 363/3 a p.p.č. 606/28, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

7) Odkup od Českých drah, a.s. pozemků p.p.č. 382/105 o výměře 31 m2 a p.p.č. 382/106 o výměře 1 462 m2, oddělených z pozemku p.p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2028-16/2013 za cenu 347.200 Kč za účelem výstavby parkoviště a přístřešku čekárny pro cestující autobusovou dopravou.

8) Kupní smlouvu č. 14/07 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D., bytem Lázně Bohdaneč, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k.ú. Mělice.

9) Kupní smlouvu č. 14/08 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. V., bytem Bukovka, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k.ú. Mělice.

10) Kupní smlouvu č. 14/09 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. T., bytem Lázně Bohdaneč, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k.ú. Mělice.

11) Kupní smlouvu č. 14/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, na prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice za účelem výstavby silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi: p.p.č. 41/61, p.p.č. 41/62, p.p.č. 41/63, p.p.č. 41/54, p.p.č. 41/55, p.p.č. 41/57, p.p.č. 41/21, p.p.č. 41/59 a p.p.č. 41/64.

12) Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností České dráhy, a.s. na odkoupení pozemků p.p.č. 382/105 a p.p.č. 382/106, oba v k.ú. Přelouč.

 

III. SOUHLASÍ :  

 

1) Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2013 bez výhrad.

 

IV. RUŠÍ :

 

1) Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 23. 5. 2013, odst. II, bod 11), kterým byl schválen záměr na prodej budovy č.p. 47 a k ní příslušejících pozemků.

 

V. STANOVÍ :

 

1) Pro volební období 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva na 21.

 

VI. ODKLÁDÁ :

 

1) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

 

VII. ZAMÍTÁ :

 

1) Žádost p. K. T., o odkoupení části pozemku p.p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč.

2) Žádost p. ing. V.M. o prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

3) Nabídku na odkoupení dále uvedených pozemků v k.ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, za celkovou cenu 435.000 Kč: p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č. 1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2, p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2, p.p.č. 1812/25 o výměře 32 m2, p.p.č. 1812/26 o výměře 94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře 257 m2 a p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2 z důvodu nepřiměřené ceny.

4) Nabídku na odkoupení pozemku p.p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč o výměře 107 m2 za cenu 400 Kč/m2 a doporučuje nabídnout vlastníkům cenu pro odkup 150 Kč/m2.

 

                Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                                    místostarosta

           

 

Datum vložení: 27. 6. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2014 0:00
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi