Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 24.4.2014

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 24. 4. 2014

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXV. a XXVI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, informace k nabídce odkupu č.p. 449, majetkové převody, rozpočtová opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014, územní plán Přelouč – výběr nejvhodnější varianty obchvatu města, převod investorství na výstavbu kanalizace Lhota – Škudly, Procesní mapu MěÚ a Rozdílovou analýzu současného a navrženého optimalizovaného stavu MěÚ Přelouč, žádost o prominutí poplatku z prodlení, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2013, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Domovu u fontány, volbu přísedících Okresního soudu Pardubice.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXV. a XXVI. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru finančního ze dne 22. 4. 2014.
 3. Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 9. 4. 2014.
 4. Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 23. 3. 2014.
 5. Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 15. 3. 2014.
 6. Informace k nabídce odkupu nemovitosti č. p. 449 v k. ú. Přelouč včetně otevřeného dopisu občanů.
 7. Pokyny pro upravení návrhu územního plánu Přelouč pro veřejné projednání.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Program XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 147.974 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 163.690 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 15.716 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 3. Prodej dále uvedených nemovitostí v k. ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, IČ: 26667177: pozemku p.p.č. 410/44 o výměře 2 400 m2 za cenu 480.000 Kč a pozemku st.p.č. 91 o výměře 119 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. za cenu 77.164 Kč.
 4. Kupní smlouvu č. 14/04 uzavřenou mezi městem Přelouč a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177 na prodej pozemků p.p.č. 410/44 a st.p.č. 91, oba v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 5. Odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k. ú. Mělice o výměře 91 m2 za cenu 150 Kč/m2.
 6. Kupní smlouvu č. 14/03 uzavřenou mezi p. M. T., bytem Nové Město pod Smrkem a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k. ú. Mělice.
 7. Odkoupení pozemků p.p.č. 41/22 o výměře 2 665 m2 a p.p.č. 41/24 o výměře 2 486 m2, oba v k. ú. Mělice, z důvodu výstavby silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi, za cenu 63.410 Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 14/06 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností OBORA BUŇKOV s.r.o., IČ: 29458455, na odkup pozemků p.p.č. 41/22 a p.p.č. 41/24, oba v k. ú. Mělice.
 9. Kupní smlouvu č. 14/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností JENTA spol. s r.o., IČ: 47453931, na prodej pozemku st.p.č. 1403 v k.ú. Přelouč.
 10. Kupní smlouvu č. 14/05 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Marin klub s.r.o., IČ: 27477312, na prodej pozemků p.p.č. 97/5, p.p.č. 97/11, p.p.č. 97/12, p.p.č. 238, p.p.č. 239/1, p.p.č. 239/2, vše v k.ú. Mělice a p.p.č. 410/11,  p.p.č. 410/45, p.p.č. 594/3, p.p.č. 594/4, p.p.č. 602, vše v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 11. Záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k. ú. Přelouč za cenu minimálně 5.600.000 Kč: pozemek st.p.č. 838/2 o výměře 233 m2 (dle GP č. 2070-10/2014), jehož součástí je budova č.p. 877, pozemek p.p.č. 1299/6 o výměře 170 m2 oddělený z pozemku p.p.č. 1299/2 na základě GP č. 2070-10/2014 a pozemek p.p.č. 1299/7 o výměře 130 m2 oddělený z pozemků p.p.č. 1299/2 a p.p.č. 1297/12 na základě GP č. 2070-10/2014.
 12. Že v rámci projednávaného návrhu územního plánu Přelouč je nejvhodnější variantou pro obchvat města Přelouče (přeložka   silnice I/2) jižní varianta.
 13. Převedení investorství akce „Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí“ na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a předání veškeré dokumentace k této stavbě společnosti do 31. 8. 2014.
 14. Návrh znění „Smlouvy o poskytnutí půjčky“ na dofinancování investiční akce „Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí“.
 15. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2013.
 16. Výstup projektu „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č.  CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ Procesní mapa MěÚ Přelouč a Rozdílová analýza současného a navrženého optimalizovaného stavu MěÚ Přelouč.
 17. Smlouvu o poskytnutí dotace pro Rugby Club Přelouč ve výši 150.000 Kč na pořízení traktůrku na úpravu travního porostu v roce 2014.
 18. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Domovu u fontány Přelouč za klienty města a místních částí.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

 1. S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení p. Š. B., J. Dítěte Přelouč dle vyčíslení ze dne 7. 4. 2014 č. j.: MUPC 5776/2014 ve výši 25.313 Kč a to za podmínky, že do 30. 6. 2014 uhradí městu Přelouč část předmětného poplatku z prodlení ve výši 1.332 Kč.

 

 1. VOLÍ :   

 

 1. P. JUDr. Ladislava Veletu, bytem Přelouč, Čechova 627, p. Zdeňka Honse, bytem Přelouč, Střelova 1445 a p. Danielu Čermákovou, bytem Přelouč, Pražská 530 přísedícími Okresního soudu Pardubice na volební období let 2014 – 2018.

 

 1. RUŠÍ :  

 

 1. Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 31. 10. 2013, odst. II, bod 9).
 2. Usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2010, odst. III, bod 1) (severní varianta obchvatu města).

 

 1. ZAMÍTÁ :   

 

 1. Žádost p. J. K. o odkup pozemku p.p.č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

 

 

 Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c         

              starostka                                                      místostarosta

Datum vložení: 25. 4. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi