Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 15.11.2012

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

                               XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 15. 11. 2012______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, podnět na schválení zadání územního plánu Přelouč, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dohodu o splátkách na úhradu nedoplatku na nájemném, žádost ing. M. Moravce, Ph.D.  k přípravě rozpočtu města na rok 2013, odprodej akcií ČSAD BUS Chrudim a.s., smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu a úpisu akcií se společností VaK Pardubice a.s..

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.            BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 15. 10.  2012.

3)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 21. 10. 2012.

4)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 5. 10. 2012.

5)      Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání územního plánu Přelouč.

6)      Žádost ing. M. Moravce, Ph.D. k přípravě rozpočtu na rok 2013.

 

II.         SCHVALUJE : 

 

1)      Program XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Zadání územního plánu Přelouč.

3)      Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1796/6 v k.ú. Přelouč.

4)      Kupní smlouvu č. 67/910/12 uzavřenou mezi Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ 00016918 a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č. 1796/6 v k.ú. Přelouč.

5)      Prodej pozemků st.p.č. 1887, st.p.č. 1234, st.p.č. 1767, st.p.č. 2651 a st.p.č. 1735, vše v k.ú. Přelouč spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ  4729035 za cenu dle znaleckého posudku.

6)      Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 4729035 na prodej pozemků st.p.č. 1887, st.p.č. 1234, st.p.č. 1767, st.p.č. 2651 a st.p.č. 1735, vše v k.ú. Přelouč.

7)      Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1283/29, p.p.č. 1301/38 a p.p.č. 2189/6 vše v k.ú. Přelouč z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

8)      Smlouvu č. ÚE 369/08 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o bezúplatném převodu pozemků p.p.č. 1283/29, p.p.č. 1301/38 a pp.č. 2189/6, vše v k.ú. Přelouč.

9)      Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1283/28 o výměře 251 m2 a p.p.č. 2290 o výměře 83 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR s příšlušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o bezúplatný převod nemovitostí ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami. Město Přelouč se zavazuje o předmětné nemovitosti řádně pečovat a užívat je v souladu s veřejným zájmem a nebude je využívat ke komerčním účelům ani je nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám a rovněž se zavazuje uvedené pozemky nezcizit ve prospěch jiné osoby nejméně po dobu 10ti let od nabytí vlastnického práva. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek stanovených ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami, město se zavazuje uhradit ÚZSVM pokuty, které budou stanoveny v textu smlouvy o bezúplatném převodu.

10)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 10/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

11)  Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužníkem pí. V. R., Přelouč na úhradu nedoplatku na nájemném ve výši 43 580,- Kč a neuhrazeném poplatku z prodlení ve výši 21 736,- Kč, tedy celkového dluhu ve výši 65 316,- Kč.

12)  Odprodej 25 ks kmenových akcií na majitele vydaných společností ČSAD BUS Chrudim a.s. v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč navrhovateli společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., výše protiplnění za 1 kus akcie 1 000,- Kč, celkem za cenu 25 000,-Kč.

13)  Smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu (infrastrukturního majetku v hodnotě 4 190 000,-Kč) do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

14)  Smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu nepeněžními vklady uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

 

III.      NESOUHLASÍ :  

 

1)      S prodejem části pozemku p.p.č. 1780/3 před domem č.p. 49 ve Zborovské ul. v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                         místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi