Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 26. 04. 2012

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 4. 2012______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a kontrolního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka, majetkové převody, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011, žádost Charity Přelouč o navýšení příspěvku z rozpočtu města,  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, kterou se mění OZV č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2011.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.              BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 23. 4. 2012.

3)      Zápis kontrolního výboru z kontroly hospodaření osadních výborů s přidělenými finančními prostředky v roce 2011 provedené dne 28. 3. 2011.

4)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 29.2. 2012.

5)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 4. 3. 2012 a 15. 4. 2012.

6)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2012.

 

II.           SCHVALUJE : 

 

1)      Navržený program XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 6) programu se vypouští projednání směny pozemků.

2)      Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s. na prodej části pozemku p. p. č. 471/14 v k.ú. Přelouč.

3)      Smlouvu č. UZSVM/HPU/2681/2012-HPUMSM 1892/99 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a městem Přelouč o bezúplatném převodu pozemků p.p.č. 857/1, p.p.č. 857/10 a p.p.č. 1796/5, vše v k. ú. Přelouč.

4)      Smlouvu č. ÚE 40/2003 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů 1/9 na pozemcích p.p.č. 3222/22, p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2, vše v k.ú. Přelouč.

5)      Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 470 989,- Kč za rok 2011 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

6)      A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

7)      A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 2/2012.

8)      Odprodej pozemku st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Klenovka, R. V., bytem Klenovka 54, Přelouč za cenu 185 000,- Kč.

9)      Odprodej pozemku č. 471 (PK) o výměře 2 053 m2, č. 472/1 (PK) o výměře 1 001 m2, č. 472/3 (PK) o výměře  16 045 m2, č. 472/5 (PK) o výěmře 17 478 m2, č. 473 (PK) o výměře 227 m2 a č. 559 (PK) o výměře 3 010 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p. J. Č., bytem Lhota 10, Přelouč za cenu 435 800,- Kč.

10)  Odprodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 172/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Přelouč odděleného geometrickým plánem č. 1899-8/2012 vyhotoveným p.Pavlem Trunečkem společnosti KUSÝ s.r.o., IČ 27529711, V Zákoutí 328, Břehy za cenu 28 000,- Kč.

11)  Kupní smlouvu č. 05/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. R. V., bytem Klenovka 54, Přelouč na prodej pozemku st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Klenovka.

12)  Kupní smlouvu č. 06/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. Č., bytem Lhota 10, Přelouč na prodej pozemku č. 471 (PK) o výměře 2 053 m2, č. 472/1 (PK) o výměře  1 001 m2, č. 472/3 (PK) o výměře 16 045 m2, č. 472/5 (PK) o výměře 17 478 m2, č. 473 (PK) o výměře 227 m2 a č. 559 (PK) o výměře 3 010 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

13)  Kupní smlouvu č. 07/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a společnosti KUSÝ s.r.o.,

IČ 275297111, V Zákoutí 328, Břehy na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 172/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Přelouč odděleného geometrickým plánem č. 1899-8/2012 vyhotoveným p.Pavlem Trunečkem.

14)  Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2011.

 

III.        SOUHLASÍ :  

 

1)      S navýšením příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub Klub na částku 100 000,- Kč

2)      S poskytnutím příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na službu Podpora rodiny ve výši 40 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena   B u r e š o v á                                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                   místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi