Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 26. 04. 2012

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 4. 2012______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a kontrolního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka, majetkové převody, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2011, žádost Charity Přelouč o navýšení příspěvku z rozpočtu města,  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, kterou se mění OZV č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2011.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.              BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 23. 4. 2012.

3)      Zápis kontrolního výboru z kontroly hospodaření osadních výborů s přidělenými finančními prostředky v roce 2011 provedené dne 28. 3. 2011.

4)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 29.2. 2012.

5)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 4. 3. 2012 a 15. 4. 2012.

6)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 23. 3. 2012.

 

II.           SCHVALUJE : 

 

1)      Navržený program XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 6) programu se vypouští projednání směny pozemků.

2)      Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s. na prodej části pozemku p. p. č. 471/14 v k.ú. Přelouč.

3)      Smlouvu č. UZSVM/HPU/2681/2012-HPUMSM 1892/99 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a městem Přelouč o bezúplatném převodu pozemků p.p.č. 857/1, p.p.č. 857/10 a p.p.č. 1796/5, vše v k. ú. Přelouč.

4)      Smlouvu č. ÚE 40/2003 uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů 1/9 na pozemcích p.p.č. 3222/22, p.p.č. 394/20, p.p.č. 394/21, p.p.č. 395/2, p.p.č. 395/7 a p.p.č. 2190/2, vše v k.ú. Přelouč.

5)      Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 470 989,- Kč za rok 2011 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

6)      A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

7)      A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 6/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 2/2012.

8)      Odprodej pozemku st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Klenovka, R. V., bytem Klenovka 54, Přelouč za cenu 185 000,- Kč.

9)      Odprodej pozemku č. 471 (PK) o výměře 2 053 m2, č. 472/1 (PK) o výměře 1 001 m2, č. 472/3 (PK) o výměře  16 045 m2, č. 472/5 (PK) o výěmře 17 478 m2, č. 473 (PK) o výměře 227 m2 a č. 559 (PK) o výměře 3 010 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p. J. Č., bytem Lhota 10, Přelouč za cenu 435 800,- Kč.

10)  Odprodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 172/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Přelouč odděleného geometrickým plánem č. 1899-8/2012 vyhotoveným p.Pavlem Trunečkem společnosti KUSÝ s.r.o., IČ 27529711, V Zákoutí 328, Břehy za cenu 28 000,- Kč.

11)  Kupní smlouvu č. 05/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. R. V., bytem Klenovka 54, Přelouč na prodej pozemku st.p.č. 124 o výměře 408 m2, p.p.č. 16/44 o výměře 1 192 m2 a p.p.č. 16/54 o výměře 11 m2, vše v k.ú. Klenovka.

12)  Kupní smlouvu č. 06/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. Č., bytem Lhota 10, Přelouč na prodej pozemku č. 471 (PK) o výměře 2 053 m2, č. 472/1 (PK) o výměře  1 001 m2, č. 472/3 (PK) o výměře 16 045 m2, č. 472/5 (PK) o výměře 17 478 m2, č. 473 (PK) o výměře 227 m2 a č. 559 (PK) o výměře 3 010 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

13)  Kupní smlouvu č. 07/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a společnosti KUSÝ s.r.o.,

IČ 275297111, V Zákoutí 328, Břehy na prodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 172/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Přelouč odděleného geometrickým plánem č. 1899-8/2012 vyhotoveným p.Pavlem Trunečkem.

14)  Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2011.

 

III.        SOUHLASÍ :  

 

1)      S navýšením příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub Klub na částku 100 000,- Kč

2)      S poskytnutím příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na službu Podpora rodiny ve výši 40 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena   B u r e š o v á                                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                   místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

20.5.2009

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi