Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 18.2.2010

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________ __ XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18.2. 2010________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo výroční zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti na teritoriu města za rok 2009, variantu přeložky silnice č. I/2 (severní obchvat), zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů majetkového, kontrolního a finančního, kupní smlouvy, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka, majetkové převody, rozpočtová opatření I rozpočtu města pro rok 2010,  vydání změny č. 2 územního plánu města Přelouče, prodloužení lhůty k zaplacení kupní ceny, informace o výsledku výběrového řízení na výstavbu nové budovy městského úřadu, výplatu odměn členům výborů zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                                                                                             BERE NA VĚDOMÍ :      1)         Výroční zprávu o stavu

                                                          bezpečnosti na teritoriu města Přelouč a

                                                      Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2009.

                                                 2)  Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII.

                                                      zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                 3)  Předloženou studii přeložky silnice č. I/2 zpracovanou

                                                      Univerzitou  Pardubice.

                                                 4)  Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 5.1. a 2.2. 2010.

                                                 5)  Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 22.1. a 12.2. 2010.

                                                 6)  Stanoviska majetkového výboru ze dne 15. 2. 2010.

                                                 7)  Stanoviska finančního výboru ze dne 10.2. 2010.

                                                 8)  Zprávu o stavu budovy čp. 192 v ul. Nádražní v Přelouči.

                                                 9)  Zprávu o průběhu  zadávacího řízení na výstavbu nové  budovy

                                                      Městského úřadu Přelouč.

 

II.                                                                       SCHVALUJE :   1)         Program XXII. zasedání Zastupitelstva města

                                                 Přelouče.

                            2)  Rozpočtové opatření I rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy

                                budou činit 217 681 tis. Kč a výdaje 255 388 tis. Kč. Schodek bude

                                pokryt financemi z minulých let.

                            3)  Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 94/12 (PK), p.p.č. 92/1 a p.p.č. 92/3

                                v k.ú. Tupesy u Přelouče, které jsou ve vlastnictví státu a ve správě

                                Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města.

                            4)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 27.8.

            2007 ve znění dodatku ze dne 26.6. 2009 mezi městem Přelouč a společností VOLARIS s.r.o.

                                           5)  Odprodej budovy čp. 192 v ul. Nádražní v Přelouči včetně pozemků a

                                               staveb na nich za cenu 6 mil. Kč:

            budova čp. 192 na pozemku st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč,

            pozemek st.p.č. 468 v k.ú. Přelouč  o výměře 376 m2,

            pozemek p.p.č. 392/1 v k.ú. Přelouč  o výměře 3 294 m2,

                                               pozemek st.p.č. 469 v k.ú. Přelouč  o výměře 173 m2.

                                           6)  Prodloužení lhůty p. O.Ú. pro zaplacení kupní ceny za

                                               koupi pozemků st.p. č. 135, p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka

                                               dle splátkového kalendáře, nejpozději do 31.7. 2012.

                                           7)  Výplatu odměn členům výborů zastupitelstva města za jejich práci

                                               v roce 2009 ve  výši 800,-Kč/člen/rok.

   8)  Odprodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 o výměře 4 654 m2 a dílu                     „d“ pozemku p.p.č. 322/33 o výměře 1 463 m2 v k.ú. Přelouč p. P.

        V. bytem M. D. 158, P. za cenu

        3 162 000,- Kč. 

 

                                        9) Kupní smlouvu č. 1/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.

                                           V. na  prodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 a dílu „d“ pozemku  

                                               p.p.č. 322/33 v k.ú. Přelouč.

 

III.                                                                                       VYDÁVÁ :     Změnu č. 2 územního plánu města Přelouče formou „Opatření obecné

                       povahy číslo OOP  1/2010“ na základě ověření, že územní plán není

                       v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací

                       vydanou krajem,  se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem

                       krajského úřadu.

 

IV.                                                                 NEPŘIJÍMÁ :      Nabídku na odkoupení podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5, st.p.č.  47/2,

                         st.p.č. 48/2, p.p.č. 214/6 a p.p.č. 268/9 v k.ú. Škudly od společnosti Integral

                         Vrchovina, IČ 60109050, a tím se město vzdává předkupního práva.

 

     V.       UKLÁDÁ :      Předsedům výborů finančního, kontrolního, majetkového a osadních   výborů Lohenice, Klenovka a Mělice předat v termínu do 31.3. 2010  na         MěÚ přehled o přiznané výši odměn jednotlivým členům s tím, že výše                                         odměny na člena je zastupitelstvem  města stanovena jako průměrná a          předseda výboru je oprávněn její výši určit s přihlédnutím k aktivitě každého člena výboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                                místostarosta

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi