Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 23.10.2008

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

__________  XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 23.10. 2008__________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo prezentaci návrhu výstavby nové budovy MěÚ, prezentaci projektu MHD v Přelouči, zprávu o činnosti rady, stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření V rozpočtu města pro rok 2008, podnět na schválení zadání změny č. 1 územního plánu města, další postup studie severní varianty obchvatu města, majetkové převody, pravidla prodeje vojenských bytů a schválení cen bytů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 Požární řád města Přelouče, finanční podporu infocentra Přelouč.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : MUDr. Prokopec, RSDr. Čapský a Ing. Kožený.

 

    II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním

                                                         zastupitelstva města.

                                                    2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 20.10. 2008.

                                                    3) Stanoviska výboru finančního ze dne 18.10. 2008.

                                                    4) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 7.10.2008.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 19.10. 2008.

                                                    6) Analýzu požadavků na dopravu.

                                                    7) Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k 

                                                         návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Přelouč.

 

  III.     SCHVALUJE : 1) Program XIII. zasedání zastupitelstva města.

                                        2) Nový návrh výstavby samostatné budovy městského úřadu dle prezentova-

                                            ného návrhu Ing. arch. Košaře a firmy MYDAT Přelouč (5 nadzemních a

                                            1 podzemní podlaží).

                                        3) Zpracování  projektové dokumentace na stavbu nové budovy Městského

                                            úřadu Přelouč pro územní a stavební řízení.

                                        4) Dopravní systém MHD prezentovaný zástupci fy OREDO.

                                        5) Návrh na zapojení MHD v Přelouči do integrovaného dopravního systému                                    

                                             Pardubického kraje a VYDIS.

                                        6) Rozpočtové opatření V rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že výdaje bu-

                                             dou činit 222 781 tis. Kč s použitím financí z minulých let ve výši

                                             24 327 tis. Kč.

                                        7) Dokončení studie severního obchvatu silnice č.I/2 dle smlouvy o dílo

                                             uzavřené s Univerzitou Pardubice.

                                        8) Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 129/2, p.p.č. 394, č. 101/3 (PK), 104/3

                                             (PK)  a 567/3 (PK) v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví ČR s právem

                                             hospodaření pro Lesy České republiky, s.p.

                                        9) Zařadit do návrhu rozpočtu města Přelouče na rok 2009 částku ve výši

                                             100 000,- Kč na podporu činnosti infocentra Bujnoch Přelouč.

                                       10) Odprodej pozemku p.p.č.  11/6 o výměře 51 m2 v k.ú. Přelouč manželům

                                              Š. , bytem Přelouč za cenu 25 500,- Kč.

                                       11) Odprodej pozemku st.p.č. 306 o výměře 415 m2 a p.p.č. 140/2 o výměře

                                              279 m2 v k.ú. Přelouč Českému rybářskému svazu, místní organizace

                                               Přelouč za cenu 650 000,- Kč. 

                                       12) Zadání změny č. 1 územního plánu města Přelouče s vypuštěním lokalit

                                              č. Z4 a Z5.                           

 

IV.              VYDÁVÁ : Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, Požární řád města Přelouče.

 

V.                 VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na směnu části pozemků p.p.č. 16/3, p.p.č. 16/49 a p.p.č. 

                                                             226/3 v k.ú. Klenovka z vlastnictví města za část pozemku

                                                             p.p.č. 16/46 v k.ú. Klenovka z vlastnictví pí. L. J.

                                                             a p. J.K..

                                                         2) Na prodej části pozemku  p.p.č. 1453/4 v k.ú. Přelouč o výmě-

                                                              ře cca 130 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2.

                                                         3) Na prodej části pozemku p.p.č. 461/2 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                              cca 14 000 m2 za cenu minimálně 300,-Kč/m2.

                                                         4) Na prodej části pozemku p.p.č. 1277/9 v k.ú. Přelouč o výmě-

                                                              ře cca 85 m2 za cenu minimálně 600,- Kč/m2.

 

VI.     NESCHVALUJE : Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1988 v k.ú. Přelouč o výměře

                                           156 m2.

 

 VII.     RUŠÍ : 1) Usnesení zastupitelstva města ze dne 23.1. 2002, bod V, odst. 1).

                          2) Usnesení zastupitelstva města ze dne 27.3. 2002, bod VII, odst. 2).

                          3) Usnesení zastupitelstva města ze dne 26.6. 2003, bod III, odst. 11.

 

VIII.     POVĚŘUJE : Radu města uzavřením Smlouvy o dílo s firmou OREDO, Hradec Králové na

                                       zajištění prací souvisejících se zahájením provozu MHD dle předložené 

                                       nabídky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing.  Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                                  místostarosta

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi