Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

dne 1.3. 2007

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 1.3. 2007_________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo investiční záměr zástavby u „černého koně“, zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti výboru finančního, majetkového a kontrolního, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, informativní zprávu o průběhu přípravy čerpání finančních prostředků z fondů EU, podporu „regenerace panelových sídlišť“ v roce 2007, prodej nemovitostí, žádost o nenávratný příspěvek ze sociálního fondu města, rozpočtová opatření II rozpočtu města na rok 2007, výsledky voleb a volbu předsedů a  členů do osadních výborů, upravená Pravidla prodeje nemovitého majetku, odměny členům výborů za rok 2006, zástupce města v obchodních společnostech a zájmových sdruženích.

 

      I.          VOLÍ : 1) Návrhovou komisi ve složení : p. Runkas, p. Macháček a p. Ziegler.

                                2) Členy :

                                      - osadního výboru Lohenice – MUDr. Jiřího Prokopce, Romana Salfické-

                                        ho, Miroslava Doležala, Vladimíra Kmoníčka, Libora Cápaye,  Rostisla-                

                                        va  Koubka a Petra Honzů,

                                      - osadního výboru Klenovka – ing. Libora Skalu, Michala Vachka, Věru

                                        Dolečkovou, Oldřicha Úlehlu, Stanislava Zieglera, Marcelu Šífovou a

                                        Zdeňka Jecha,

                                      - osadního výboru Mělice  - Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška,

                                        Jitku Šedivou, ing. Milana Koženého a Jaroslava Šrámka.                                         

                               3)  Předsedu osadního výboru :

                                    - Lohenice – MUDr. Jiřího Prokopce

                                    - Klenovka – ing. Libora Skalu

   

    II.          BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním

                                                              Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         2) Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi II. a III.

                                                              zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         3) Zprávu o činnosti finančního výboru v období mezi II. a III.

                                                             zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         4) Zprávu kontrolního výboru za období mezi II. a III. zasedáním  Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         5) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi II.

                                                             a III. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         6) Zprávu o činnosti osadního výboru Lohenice v období mezi II.

                                                             a III. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         7) Zprávu o činnosti osadního výboru Mělice v období mezi II. a

                                                             III. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                         8) Investiční záměr zástavby lokality u „černého koně“ – návrh p.

                                                              Holečka.

                                                         9) Informativní zprávu o fondech Evropské unie – informace o

                                                             průběhu přípravy na čerpání finančních prostředků v programo-

                                                             vacím období 2007 – 2013.

                                                     

  III.          SCHVALUJE :  1) Program III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                              2) Projekt regenerace panelového sídliště.

                                              3) Nenávratnou sociální  výpomoc ze sociálního fondu města ve výši

                                                  50 000,- Kč pí. J.K., Přelouč.

                                              4) Rozpočtové opatření II rozpočtu města Přelouče pro rok 2007.

                                              5) Pravidla prodeje nemovitého majetku.

 

                                              6) Odměny členům výborů kontrolního, finančního, majetkového, osad-

                                                   ních výborů Lohenice a Klenovka, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ, za

                                                  období od 1.1. 2006 do 20.10. 2006 ve výši 800,- Kč/člen/rok.

                                              7) Odprodej pozemku p.p.č. 1850/22 v k.ú. Přelouč o výměře 26 m2 p.

                                                  J.Ch., Přelouč za cenu

                                                  13 000,- Kč.

                                              8) Odprodej pozemku p.p.č. 938/46 v k.ú. Přelouč o výměře 777 m2 p.

                                                   P.S., Přelouč za cenu 388 500,- Kč.

                                              9) Odprodej pozemku p.p.č. 20/28 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře

                                                   771 m2 p. P.H. Týnec n. Labem za

                                                   cenu 77 200,- Kč.

                                             10) Odprodej budovy č.p. 169 a pozemku p.p.č. 186/2 o výměře 1 820 m2

                                                   v k.ú. Přelouč ing. J.Č., Přelouč 

                                                   a D.Č., Přelouč za cenu

                                                   5 000 000,- Kč.                        

 

   IV.          VYHLAŠUJE ZÁMĚR : Na prodej budovy č.p. 2 v ul. Pražská a pozemku st.p.č. 165/1

                                                              o výměře 293 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

                                                              1 600 000,- Kč s termínem podání žádostí do 20.4.2007.

                   

    V.          DELEGUJE :  Zástupce města na jednáních valných hromad:

-          Irenu Burešovou – a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice

-          Ing. Ivana Moravce – a.s. Přístav Pardubice

-          Irenu Burešovou – a.s. Pardubická plavební

-          Ing. Ivana Moravce – a.s. ČSAD Bus Chrudim

-          Irenu Burešovou – Hydrolabe s.r.o.

-          RSDr. Ladislava Roušara – Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí VČ

-          Jiřinu Hutlovou – Východní Čechy – sdružení měst a obcí regionu pro

rozvoj cestovního ruchu

-          Irenu Burešovou – Regionální rozvojová agentura PK

-          Irenu Burešovou – Svazek obcí Podhůří Železných hor

-          Ing. Ivana Moravce – Honební společenstvo Přelouč a Řečany n. Labem, Honební společenstvo Jankovice, Honební společenstvo Semín, Honební společenstvo Valy, Honební společenstvo Lipoltice,

Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov a Honební společenstvo Živanice

-          MUDr. Jiřího Prokopce – Honební společenstvo Břehy – Lohenice.

 

  VI.          NAVRHUJE : Do orgánů společností tyto zástupce města:

-          p. Jaroslava Kocourka – jako člena představenstva VaK,a.s. Pardubice,

-          pí. Irenu Burešovou – jako členku představenstva Přístav Pardubice, a.s.

 

 VII.          STANOVÍ : Termín zahájení výstavby autobusového nádraží a sportovní haly na 15.10.

                                         2007.

 

VIII.         RUŠÍ :  1) Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 25.1. 2007, odst. III, bod 8), kterým byl schválen prodej budovy č.p.2 a pozemku st.p.č. 165/1 v k.ú. Přelouč p. V.Č.

                                 2) Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.12. 2005,

                                       odst.III, bod 3), kterým byla schválena pravidla prodeje nemovitostí platná

                                       od 1.1. 2006.

 

                                 3) Usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 15.6. 2006,

                                      odst. V, bod 1) o vyhlášení záměru na prodej budovy čp. 2 a st.p.č. 165/1 v k.ú. Přelouč za cenu 1 500 000,- Kč.

 

  IX.           ZAMÍTÁ : Žádost p. Františka S., Pardubice o prodej části

                                        pozemku č. 410/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 

   X.           UKLÁDÁ : Bývalým předsedům výborů přerozdělit odměny mezi jednotlivé členy výbo-

                                       rů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Irena  B u r e š o v á                                                                         ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                               místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi