Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Volby do zastupitelstev krajů 2024

Volby do zastupitelstev krajů 2024

 

Volby do zastupitelstev krajů se v České republice uskuteční v pátek 20. září (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 21. září (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin).

Právní úprava:

 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

doplňujeme další informace...


Voličské průkazy - krajské volby

Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze také v případě krajských voleb hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič - pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.

O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:

 • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu (úřadu městského obvodu) příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 13. září 2024. 
  • Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, pokud volič zasílá žádost poštou, popř. je-li žádost doručována jinou osobou.  

V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva (viz. § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.). Osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u notáře, u Hospodářské komory ČR.

 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím osobní datové schránky voliče.

Pozor!!!

Novelou volebních zákonů byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče.

 

 • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad (úřad městského obvodu) o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 18. září 2024 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů.

 

Harmonogram:

 • Voličské průkazy vydávány od 12. června 2024
 • Žádat písemně nejpozději do pátku 13. září 2024
 • Žádat osobně nejpozději do středy 18. září 2024 do 16:00 hodin

Voličské průkazy se vydávají:

 • osobně (do rukou) voliči,
 • osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče,
 • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle poštou (na jím v žádosti uvedenou adresu).

Příjem žádostí o vydání voličského průkazu a jejich výdej zajišťuje na MěÚ Přelouč, pracoviště matriky v prvním patře budovy

Formulář žádosti je umístěn níže...


Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu

Úřední záznam o osobně podané žádosti voliče o vydání voličského průkazu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,86 kB
Staženo: 5×

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi