Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do PS 2021

Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční

pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021

 

V této sekci zveřejňujeme potřebné informace pro průběh voleb.

1. právní předpisy upravující volby do zastupitelstev obcí

  • Zákon č. 189/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 296/2021 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 233/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

2. právní předpisy upravující financování voleb

  • Směrnice Ministerstva financí č. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

3. kontaktní adresy na důležité volební orgány

4. kontaktní osoby pověřeného úřadu Přelouč pro volby

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, kontaktujte pracovníka pověřeného úřadu.

5. aktuální informaceŠipka

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - ke stažení (PDF)
Voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz mohou voliči s trvalým pobytem v Přelouči, zažádat na matrice Městského úřadu Přelouč, a to buď:

  • osobně – dostavte se přímo na úřad s platným dokladem totožnosti nejpozději 6. října 2021 do 16:00,
  • písemně – žádost musíte úřadu doručit do 1. října 2021 pomocí vaší datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (poštou apod.).

Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 23. září 2021. Předá jej osobně vám nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem, nebo vám jej zašle. Voličský průkaz si můžete nechat na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde jste se rozhodl/a hlasovat (a zde si ho "vyzvednout" až v den voleb).

Pozor! Pokud jste řádně požádali o voličský průkaz a rozhodnete se hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musíte voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Občanka/pas nestačí. Jinak nebudete moci hlasovat.


Další informace

Ve snaze zvýšit zájem o politické dění, přispět k aktivizaci občanů a zlepšit povědomí o problematice voleb do zastupitelských orgánů České republiky představujeme projekt volbiště (odkaz)

Volbiště

Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní soubor informací, které se týkají široké škály společenských a politických témat.

Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí.

Zároveň přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí.


Odbor správních činností Ministerstva vnitra v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a z důvodu zajištění plynulé distribuce osobních dokladů občanům, upozorňuje na dobu úředních hodin v pátek dne 8. 10. 2021 - aktuální informace týkající se provozu pracoviště na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/osobnidoklady- 642319.aspx.

 


Důležité upozornění pro voliče v Přelouči.
Upozorňujeme všechny voliče v okrsku č. 56, kteří doposud volili v budově Gymnázia, budou nově volit v budově Základní školy, Školní 1510 Přelouč.

 


Dokumenty ke stažení

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf Staženo: 8x | 22.09.2021

Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz.pdf Staženo: 41x | 19.08.2021

Stránka

  • 1