Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozklikávací rozpočet

 

Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat, která umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. V nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu.

 

  1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.
  2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby.
  3. sloupec představuje další pohledy na hospodaření (například podle akcí v jednotlivých oblastech)
     

Rozklikávací rozpočet reflektuje rozpočet města Přelouč tak, jak je navržen a schválen zastupitelstvem. V případě že jsou některé oblasti ve městě řešeny prostřednictvím příspěvkových organizací, tak náklady na tyto oblasti  jsou hrazeny z příspěvku dané příspěvkové organizace a není možné je dále kategorizovat.

 

 


 

Rozpočet města v PDF

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření města. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení města v období jednoho kalendářního roku.

 

Rozpočet může být chápán jako:

  • bilance příjmů a výdajů (podává informaci o vyrovnanosti hospodaření za kalendářní rok),
  • finanční plán obce (jde o přiřazování priorit výdajům na základě plánovaných příjmů),
  • nástroj k prosazování cílů obecních a regionálních programů.

Při jeho zpracovávání se vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu státního a krajského rozpočtu.

 

Rozpočet v tabulkovém formátu souboru (PDF) je každoročně vyvěšován kromě úřední desky i na webu města, hledání v něm je však obtížnější.

Výše uvedený rozklikávací rozpočet nabízí vyhotovení statistik podle přání a je graficky přehlednější.