Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor stavební

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novotný Lubomírvedoucí odboru466094141
Horáková Ivanaúzemní a stavební řízení466094144
Zelený Jaroslavúzemní a stavební řízení466094143
Chroustová Petraúzemní a stavební řízení466 094 142
Dobruský Jiří, Mgr.doprava - silniční hospodářství466094149
Jura Jiří, Ing.doprava - silniční hospodářství466094150
Kysilka Jan, Ing.doprava - silniční hospodářství466 094 145
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad466094148
Beneš Petr, Mgr.vodoprávní úřad466094147
Hakl Miroslav, Ing. územní plánování466094152
Zárubová Kamila, Ing. územní plánování466094153

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 1011x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 1024x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1113x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 958x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 1065x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 810x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 781x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 1088x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 1067x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 755x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 797x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 761x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 872x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 755x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 1023x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1018x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 799x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 754x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 717x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1134x | Datum vložení: 21.08.2013

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 947x | Datum vložení: 21.08.2013

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 837x | Datum vložení: 21.08.2013

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 991x | Datum vložení: 21.08.2013

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 810x | Datum vložení: 21.08.2013

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 1030x | Datum vložení: 21.08.2013

7. Žádost o územní souhlas Staženo: 1364x | Datum vložení: 21.08.2013

8. Ohlášení stavby Staženo: 1306x | Datum vložení: 21.08.2013

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 1112x | Datum vložení: 21.08.2013

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 822x | Datum vložení: 21.08.2013

11. Oznámení o užívání stavby Staženo: 984x | Datum vložení: 21.08.2013

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1119x | Datum vložení: 21.08.2013

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 844x | Datum vložení: 21.08.2013

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 908x | Datum vložení: 21.08.2013

15. Ohlášení odstranění Staženo: 919x | Datum vložení: 21.08.2013

16. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 829x | Datum vložení: 06.01.2016

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 790x | Datum vložení: 06.01.2016

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 855x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 752x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 743x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 731x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 710x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 849x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 802x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 746x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 685x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 824x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 841x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 825x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 782x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 761x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 791x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 785x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 773x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 294x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 262x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 298x | Datum vložení: 12.07.2017

Podřízené organizační složky