Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 41. schůze rady města

Usnesení 41. schůze rady města 1

konané dne 20. 5. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

41. schůze rady města konané dne 20. 5. 2024

 

41/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

41/2/2024           Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním sídla spolku Pampeliška Přelouč, z.s., v domě s pečovatelskou službou na adrese Sluneční č.p. 1516 v Přelouči.

41/3/2024           Smlouvy o poskytnutí dotací – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,00 z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024 (ev. č. smlouvy: OKSCR/24/21914) na akci „Polanského Přelouč“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 15 000,00 z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2024 (ev. č. smlouvy: OKSCR/24/21915) na akci „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2024“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací dle usnesení č. 41/3/2024-I.-II.

T: 30. 6. 2024

41/4/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle usnesení č. 41/4/2024-I.

T: 31. 5. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 6/1, p.č. 304/5, p.č. 285/7, p.č. 304/2, p.č. 305, p.č. 303/1, p.č. 300/1, p.č. 303/3, p.č. 35/1 a p.č. 35/4, vše v k.ú. Škudly.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, dle usnesení č. 41/4/2024-III.

T: 31. 5. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o provedení stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na provedení stavby – demontáže venkovního vedení nn na pozemcích p.č. 304/5, p.č. 285/7, p.č. 304/2, p.č. 305, p.č. 303/1, p.č. 31/3, p.č. 300/1, p.č. 303/3, p.č. 303/2, p.č. 35/1 a p.č. 35/4, vše v k.ú. Škudly.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o provedení stavby dle usnesení č. 24/4/2024-V.

T: 31. 5. 2024

41/5/2024           Prodej pozemků

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej dále uvedených pozemků v k.ú. Škudly p. M.D., Přelouč, za cenu 195 000,00 Kč: pozemek p.č.st. 71 o výměře 74 m2, oddělený z pozemků p.č. 304/1 a p.č. 304/4, pozemek p.č.st. 72 o výměře 12 m2, oddělený z pozemku p.č. 304/2, pozemek p.č.st. 73 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku p.č. 304/3, pozemek p.č. 304/3 o výměře 91 m2 a pozemek p.č. 304/1 o výměře 210 m2, vše dle geometrického plánu č. 121-101/2022. 

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 10 m2 p. L.R. Přelouč, za cenu dle znaleckého posudku.

41/6/2024           Nájemní smlouva

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. J. K., Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, na využití jako zahrada.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 41/6/2024-I.

T: 31. 5. 2024

41/7/2024           Bezúplatný převod kanalizačních přípojek v místní části Klenovka

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 1 v délce 0,5 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 1 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 3 v délce 52,6 m včetně čerpací šachty, na pozemcích p.č. 76, p.č. 77 a p.č. 208/1 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. J.P. a Z. P., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 5 v délce 44,1 m včetně čerpací šachty, na pozemcích p.č. 215/5, p.č. 215/6 a p.č.st. 5 v k.ú. Klenovka, p. P.T., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 6 v délce 0,3 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 51/3 v k.ú. Klenovka, p.M.D., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 7 v délce 0,9 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 40 v k.ú. Klenovka, p. L.Z. a p.M.Z., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 9 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 13 v k.ú. Klenovka, p.M.B., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 10 v délce 1,0 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st 60 v k.ú. Klenovka, p.M.V. a p.L.V., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 11 v délce 0,6 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 13/2 v k.ú. Klenovka, p.J.J. a p.M.K., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 12 v délce 1,5 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Klenovka, Bc. I.P., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 13 v délce 1,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 23 v k.ú. Klenovka, p.J.D., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 14 v délce 1,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 61 v k.ú. Klenovka, manželům M.B. a J.B., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 16 v délce 0,6 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 16 v k.ú. Klenovka, p. M.K., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 18 v délce 21,2 m včetně čerpací šachty, na pozemku p.č. 253 v k.ú. Klenovka, manželům S.T. a S.T. oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 20 v délce 3,2 m včetně revizní šachty, na pozemcích p.č. 26/2 a p.č. 26/3 v k.ú. Klenovka, Ing. O.B., bytem Horní Maršov.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 21 v délce 59,9 m včetně čerpací šachty, na pozemcích p.č. 22, p.č. 26/3 a p.č.st. 25 v k.ú. Klenovka, p. S. O., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 23 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 7 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. J.N. a J.N., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 24 v délce 28,1 m včetně čerpací šachty, na pozemcích p.č. 27/1 a p.č.st. 22/1 v k.ú. Klenovka, p. V.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 29 v délce 0,3 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 240/10 v k.ú. Klenovka, Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 31 v délce 0,8 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 240/11 v k.ú. Klenovka, p. O.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 32 v délce 25,4 m včetně čerpací šachty, na pozemku p.č.st. 34 v k.ú. Klenovka, p. P.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 35 v délce 3,1 m včetně revizní šachty, na pozemcích p.č. 9/14 a p.č.st. 38 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. F.K. a E.K., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 36 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 40 v k.ú. Klenovka, p.J.K., bytem Přelouč a p. J.K., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 37 v délce 0,8 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 16/15 v k.ú. Klenovka, p. J.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 38 v délce 1,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 42 v k.ú. Klenovka, PhDr. J.H., bytem Choltice a p. J.K., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 40 v délce 0,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 16/21 v k.ú. Klenovka, Mgr. L.K., bytem Přelouč, p.P.T., bytem Přelouč a p. M.Z., bytem Kladno.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 41 v délce 1,2 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 16/23 v k.ú. Klenovka, p. J.Z., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 44 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 63 v k.ú. Klenovka, p.V.P., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 45 v délce 1,6 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 53 v k.ú. Klenovka, p.V.V., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 46 v délce 1,2 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 4/3 v k.ú. Klenovka, p. M.P.Š., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 47 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 62 v k.ú. Klenovka, p. B.V., bytem Chrudim.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 48 v délce 1,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 58/1 v k.ú. Klenovka, p. V.P., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 49 v délce 3,8 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 52 v k.ú. Klenovka, p. A B., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 50 v délce 0,7 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 59 v k.ú. Klenovka, p. K.V. a p. P.V. oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 52 v délce 1,3 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 13/12 v k.ú. Klenovka, manželům M.B. a H.B., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 53 v délce 0,5 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 123 v k.ú. Klenovka, p.Z.Š., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 54 v délce 1,8 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 16/44 v k.ú. Klenovka, p. R.V., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 56 v délce 0,8 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 133 v k.ú. Klenovka, Bc. Z.J., D.J., a J.J., všichni bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 59 v délce 1,4 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 4/7 v k.ú. Klenovka, p. O.H., bytem Přelouč a p. I.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 61 v délce 1,3 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 4/6 v k.ú. Klenovka, p.R.K. a p. J.Z., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 62 v délce 2,1 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 48/10 v k.ú. Klenovka, manželům O.F. a V.F., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 63 v délce 0,6 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 148 v k.ú. Klenovka, p. S.D.H., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 64 v délce 0,9 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č.st. 145 v k.ú. Klenovka, p.J.M., bytem Veselí, p.J.M., bytem Přelouč a p. M.M., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 67 v délce 44,4 m včetně čerpací šachty, na pozemcích p.č. 51/6 a p.č.st. 6/1 v k.ú. Klenovka, manželům O.D. a V.D., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 69 v délce 0,5 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Klenovka, manželům V.U., bytem Pardubice a M.U., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 70 v délce 1,6 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 16/30 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. M.Š. a Mgr. M.Š., oba bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 71 v délce 1,5 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 13/11 v k.ú. Klenovka, p. B.K., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. 73 v délce 1,9 m včetně revizní šachty, na pozemku p.č. 13/15 v k.ú. Klenovka, panu Ing. F.V., Ph.D., bytem Přelouč a Bc. H.M., bytem Praha.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod stavby kanalizační přípojky v délce 2,1 m včetně revizní šachty na pozemku p.č. 13/14 v k.ú. Klenovka p. L.N., bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvy o bezúplatném převodu (darovací) na převod kanalizačních přípojek v místní části Klenovka, uzavírané mezi městem Přelouč a vlastníky připojovaných nemovitostí ve smyslu usnesení č. 41/7/2024-I. až č. 41/7/2024-XLIX.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv o bezúplatném převodu (darovacích) dle usnesení č. 41/7/2024-I. až č. 41/7/2024-XLIX.

T: 31. 12. 2024

41/8/2024           Nabídka na odkoupení pozemků

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout nabídku Ing. J.Š., CSc., bytem Praha 5, na odkoupení spoluvlastnických podílů 6/348 na pozemcích p.č. 924/22, p.č. 1971/2 a p.č. st. 2476, vše v k.ú. Přelouč do vlastnictví města.

41/9/2024           Pronájem nebytových prostor

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči o výměře 16 m2 p. Z.M., bytem Přelouč, za účelem pořádání kroužku pro ženy za roční nájemné minimálně 17 040,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

vyjádření p. V.F., k záměru rady města na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích.

41/10/2024         Návštěvní řád dětského hřiště a aktualizace provozního řádu hřišť

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návštěvní řád dětského hřiště s tobogánem a prvkem ve svahu v Městském parku.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť.

41/11/2024         Kupní smlouva – prodej 4 ks vyřazených automatických stavěčů kuželek včetně příslušenství

 1. Rada města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu na prodej 4 ks vyřazených automatických stavěčů kuželek včetně jejich elektronického ovládání a ukazatelů spolku SKK České Meziříčí z.s., Záhumenská 487, 517 71 České Meziříčí 517 71, za cenu 40 000,00 Kč.

41/12/2024         Zadávací řízení veřejné zakázky „Skatepark Přelouč“ výběr dodavatele a SoD

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Skatepark Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                           Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava

IČO dodavatele:                              26792699

Nabídková cena:                             7 408 615,80 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Mystic constructions spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                           Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO dodavatele:                              26177358

Nabídková cena:                             7 582 790,98 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Skatepark Přelouč“ s dodavatelem Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava, IČO 26792699, za nabídkovou cenu 7 408 615,80 Kč bez DPH, a to za podmínky, že v zákonné lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele nebude zadavateli doručena žádná námitka.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 41/12/2024-II.

T: 28. 6. 2024 za podmínky, že v zákonné lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele nebude zadavateli doručena žádná námitka.

41/13/2024         Úprava klubovny v domě č.p. 25 na Masarykově náměstí

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s provedením úprav klubovny v domě č.p. 25 na Masarykově náměstí dle podnětů Komise školské a kulturní a spolků.

41/14/2024         Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

účetní závěrky za rok 2023 těchto příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

41/15/2024         Smlouva o dílo se společností EKOTOXA s.r.o.

 1. Rada města Přelouče uděluje výjimku

pro přímé zadání zakázky společnosti EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531 v souladu s čl. 6 vnitřního předpisu č. SM 13/2022 z důvodu znalosti předmětu díla, znalosti území a výborných předchozích zkušeností.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Přelouč a společností EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno na zpracování úplné 6. aktualizace územně analytických podkladů pro správní území obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dobruskému uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 41/15/2024-II.

T: 15. 6. 2024

41/16/2024         Stanovení doby a místa pro uzavírání manželství

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dobu a místa konání svatebních obřadů pro uzavírání manželství následovně:

 • v obřadní síni budovy Občanské záložny č.p. 44 ve dnech pátek a sobota v čase od 10.00 h do 14.00 h.
 • v zasedací místnosti budovy Městského úřadu Přelouč č.p. 1665 ve dnech pátek a pondělí v době od 10.00 h do 14.00 h.
 1. Rada města Přelouče ruší

usnesení 3. schůze rady města konané dne 27. 12. 2010 v bodě IX.

41/17/2024         Žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 • Českou hasičskou jednotu – hasičský sbor Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup a opravu sportovního vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, úhradu vodného a stočného a na dopravu (autobus, vlak).
 • Spokojené LIŠÁKY z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem prostor pro besedy, pořízení sportovního vybavení, pořízení deskových her, nákup spotřebního materiálu na dílničky, kancelářské potřeby, poplatky za produkci hudby, pořízení mikrofonu a přenosného reproduktoru v rámci celoročních aktivit spolku.
 • ABUS Přelouč z.s. ve výši 15 000,00 Kč na nákup pomůcek na cvičení, vzdělávací semináře trenérů, dopravu na sportovní soustředění, tábory pro děti a kultivaci zázemí sportoviště spolku.
 1. Rada města Přelouče schvaluje:
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou hasičskou jednotou – hasičským sborem Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 30 000,00 Kč na činnost s mládeží, nákup a opravu sportovního vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, úhradu vodného a stočného a na dopravu (autobus, vlak).
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spokojenými LIŠÁKY z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na pronájem prostor pro besedy, pořízení sportovního vybavení, pořízení deskových her, nákup spotřebního materiálu na dílničky, kancelářské potřeby, poplatky za produkci hudby, pořízení mikrofonu a přenosného reproduktoru v rámci celoročních aktivit spolku.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a ABUS Přelouč z.s. na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na nákup pomůcek na cvičení, vzdělávací semináře trenérů, dopravu na sportovní soustředění, tábory pro děti a kultivaci zázemí sportoviště spolku.
 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 41/17/2024-II.

T: 17. 6. 2024

41/18/2024         Předložení vyhodnocení svozu odpadu za měsíce leden–duben 2024

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení svozu komunálního odpadu za měsíce leden–duben 2024.

41/19/2024         Návrh občanů na vybudování parku pro psy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o požadavku občanů na vybudování parku pro psy na území města.

41/20/2024         Stanovení měsíční výše úplaty

 1. Rada města Přelouče schvaluje

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Přelouč s účinností od 1. 9. 2024 takto:

– MŠ Kladenská 1332 ve výši 500,00 Kč/měsíc

MŠ Přelouč, Za Fontánou 935 ve výši 500,00 Kč/měsíc.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovaných městem Přelouč s účinností od 1. 9. 2024 takto:

 • Školní družina ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 ve výši 150,00 Kč/měsíc
 • Školní družina ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45 ve výši 150,00 Kč/měsíc.

41/21/2024         Žádost Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 o navýšení rozpočtu

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města navýšit příspěvek na provoz Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice o částku 10 000,00 Kč na uspořádání oslav k 45. výročí otevření školy.

41/22/2024         Pořízení laviček s opěradlem do městského parku – výjimka z vnitřní směrnice

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením laviček WPC z nerezové oceli v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči dle cenové nabídky společnosti SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČO 01874241, ze dne 14. 5. 2024 ve výši Kč 319 110,50 bez DPH, Kč 386 124,00 včetně 21 % DPH.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ za účelem přímého zadání veřejné zakázky „Pořízení laviček s opěradlem do městského parku“, společnosti SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČO 01874241, dle cenové nabídky ve výši Kč 319 110,50 bez DPH, Kč 386 124,00 včetně 21 % DPH. Tato zakázka bude realizována v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči.

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 22. 5. 2024 13:42
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2024 13:49
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi