Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 40. schůze rady města

Usnesení 39. schůze rady města 1

konané dne 6. 5. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

40. schůze rady města konané dne 6. 5. 2024

 

40/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

40/2/2024           Žádost o schválení přesunu financí z rezervního fondu do fondu investic

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice, s převodem částky ve výši 45 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

40/3/2024           Žádost o souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem webových stránek v ceně 68 002,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Přelouč z fondu investic organizace.

40/4/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu, uzavíraný mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1817/6, p.č. 1817/9, p.č. 917/1, p.č. 1817/4, p.č. 749/3, p.č. 917/33, p.č. 917/31, p.č. 917/35 a p.č. 917/30, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 40/4/2024-I.

T: 15. 5. 2024

40/5/2024           Bezúplatné nabytí pozemku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 476/2 o výměře 1 741 m2v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči do vlastnictví města Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavíranou mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Přelouči a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 476/2 v k.ú, Přelouč.

40/6/2024           Smlouva „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. 440/C/5538510092/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 na akci „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“. Poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, schválil dotaci v max. výši Kč 10 931 707,00.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle usnesení č. 40/6/2024-I.

T: 31. 5. 2024

40/7/2024           Návštěvní a provozní řád pro sportovní hřiště Klenovka

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návštěvní řád veřejného sportovního hřiště Klenovka.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

provozní řád sportovního hřiště Klenovka.

40/8/2024           Komise pro rozvoj města

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis Komise pro rozvoj města ze dne 26. 4. 2024.

40/9/2024           Prodej majetku nad 40 tis. Kč

 1. Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku nepotřebného majetku od příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče dle předloženého seznamu.

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s prodejem nepotřebného majetku Tatra T815 – vyvolávací cena do aukce 249 000, 00 Kč, Renault Midliner – vyvolávací cena do aukce 249 000,00 Kč.

40/10/2024         Jmenování konkursní komise

 1. Rada města Přelouče jmenuje

předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice:

Předseda komise: Ing. Ivan Moravec – místostarosta města Přelouče

Ostatní členové: Alena Pavlíková – vedoucí odd. školství, OF, MěÚ Přelouč

                             Mgr. Marie Švadlenová-pracovnice OOV, KÚ Pardubického kraje

                             Mgr. Ludmila Marková-odborník v oblasti organizace a řízení ve školství

                             Mgr. Andrea Malinová – školní psycholog

                             Mgr. Jana Dvořáková – školní inspektorka ČŠI

                             Romana Veselá-učitelka MŠ Přelouč, Kladenská 1332

 1. Rada města Přelouče určuje

p. Zuzanu Hladíkovou jako tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice.

40/11/2024         Umístění kamenů zmizelých v Přelouči

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním tří tzv. kamenů zmizelých k domu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

40/12/2024         Prodloužení nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ve Lhotě č.p. 56, Přelouč s p. S.H., trvale bytem Přelouč na dobu určitou od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024.

40/13/2024         Návrh na ukončení nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ul. Jana Dítěte 1562, Přelouč, uzavřené mezi městem Přelouč a nezl. J.K., trvale bytem Přelouč, zast. zákonným zástupcem L.K., ke dni 31. 7. 2024.

40/14/2024         Žádost o poskytnutí finančního daru

 1. Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru pro Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, se sídlem Klášterní 52, Pardubice ve výši 20 000,00 Kč na opravu svozových autobusů pro děti.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi městem Přelouč a Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČO 25916092, se sídlem Klášterní 52, Pardubice na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč na opravu svozových autobusů pro děti.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru dle usnesení č. 40/14/2024-I.

T: 4. 6. 2024.

40/15/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 1. Rada města Přelouče schvaluje
 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 40/15/2024-II.

T: 4. 6. 2024

40/16/2024         Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2024

 1. Rada města Přelouče ve své kompetenci schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2024.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 7. 5. 2024 13:20
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2024 13:27
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi